• Temat numeru
  • Nowoczesne metody prowadzenia szkoleń stacjonarnych i online (8)
   Ostatnie 1,5 roku wymusiło naniesienie zmian w sposobie prowadzenia szkoleń BHP. chcąc je kontynuować, należało uwzględnić ograniczenia związane z liczebnością grup, koniecznością zachowania dystansu, a czasem nawet przenieść je do wirtualnej Sali. Przybliżamy nowe metody prowadzenia szkoleń.
  • Bezpieczne użytkowanie maszyn do obróbki metalu (14)
   Bezpieczna obsługa maszyn do obróbki metalu powinna być oparta na wiedzy i doświadczeniu pracownika, a także na przestrzeganiu przepisów BHP. o czym powinni pamiętać pracodawcy? W szczególności o tym, jakie przepisy wprowadzać w codziennej eksploatacji przy tego typu maszynach.
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku farmaceuty (18)
   Farmaceuta najczęściej kojarzy się z wykonywaniem pracy w aptece i sprzedażą leków, głównie w pozycji stojącej. Z jakimi zagrożeniami może mieć do czynienia farmaceuta podczas swojej pracy i jakie obowiązki ciążą na jego pracodawcy?
  • Hoffmann Group Perschmann. Proste Rozwiązania. Wprost Osobiste (24)
 • Bezpieczeństwo pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa w przewozie towarów niebezpiecznych transportem drogowym (26)
   Towary niebezpieczne to materiały i przedmioty, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, mienia oraz środowiska. W ich transporcie należy uwzględnić odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe. Jak zabezpieczyć zbiorniki i pojazdy dedykowane do przewozu towarów niebezpiecznych?
  • Chrońmy zdrowie pracowników podczas upałów (34)
   Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy zwraca się do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Ochrona pożarowa obiektów sakralnych (36)
   Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się z kościołem jako budowlą sakralną, czyli miejscem związanym z kultem religijnym. Jakie działania należy podjąć by ochronić przed zniszczeniem tak wiele ważnych dla Polaków obiektów?
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Czy materiały odblaskowe mogą być lepsze, wytrzymalsze i jaśniejsze? (40)
   Wyobraźmy sobie materiały odblaskowe, które są jaśniejsze i lepiej odbijają światło, wytrzymalsze – wytrzymujące 100 prań przemysłowych. Gdy mamy dostęp do takich materiałów, pojawiają się nowe możliwości dotyczące projektowania odzieży roboczej, wydłużania czasu użytkowania i oszczędności dla klientów.
 • Dobre praktyki
  • Bezpieczeństwo na placu budowy w FB ANTCZAK (42)
   Czym FB ANTCZAK wyróżnia się spośród innych firm budowlanych i jak rozumie pojęcie „kultura bezpieczeństwa”? Na te pytania odpowiada Katarzyna Wlazła, główny specjalista ds. BHP w firmie FB ANTCZAK.
 • Analiza wypadku
  • Ciężki wypadek podczas modernizacji linii elektroenergetycznej (46)
   W trakcie przebudowy linii elektroenergetycznej w województwie pomorskim doszło do poważnego wypadku, w którym pracownik został porażony prądem i doznał poparzeń II i III stopnia, obejmujących 30% całkowitej powierzchni ciała. Przedstawiamy ustalenia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie.
 • Aspekty pracy biegłego sądowego
  • Ciężki wypadek przy czyszczeniu strugarki czterostronnej z trocin (50)
   W jednym z zakładów produkcyjnych doszło do poważnego wypadku podczas czyszczenia strugarki czterostronnej z trocin. Skutkiem wypadku było zmiażdżenie palca wskazującego prawnej ręki pracownika. Jaka była przyczyna wypadku?
 • Psychologia
  • Depresja w miejscu pracy. Przyczyny, objawy i zapobieganie zjawisku – cz. II (58)
   Czy w przypadku wystąpienia depresji w pracy pracownik może ubiegać się z tego tytułu o odszkodowanie? W drugiej części artykułu przybliżamy również, jak przeciwdziałać depresji w miejscu pracy oraz jak promować zdrowie psychiczne pracowników.
 • Wydarzenia (68)

PromotorBHP - cały wykaz