Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/17

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Porady i wskazówki (9)
  • Wskaźniki i stawki (11)
 • O tym się mówi
  • Nowe uprawnienia działaczy związkowych ł zmiany w Kodeksie pracy (13)
 • Temat miesiąca - bezpieczeństwo danych osobowych
  • Ochrona danych osobowych - ważne, choć nierewolucyjne zmiany w ustawie (14)
 • Prawo pracy
  • Ciężar dowodu przed sądem przy umowach cywilnoprawnych (cz. 2) (16)
  • Organizacja pracy zmianowej (18)
  • Zalety rozwiązywania umowy za porozumieniem stron (20)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Odroczenie terminu płatności składek (22)
  • Wyższe odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego (24)
 • Związki zawodowe
  • Porozumienie o zasadach współpracy związku zawodowego i pracodawcy (26)
 • Unia Europejska
  • Procedura zwolnień grupowych w przypadku wypowiedzenia zmieniającego (28)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie pracownika przywróconego sądownie do pracy (30)
  • Zasada walutowości wynagrodzenia (32)
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych
  • Gospodarowanie środkami zfron po 1 stycznia 2011 r. (34)
 • Z wokandy
  • ZUS zapłaci odsetki (36)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (37)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków