Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/18

 • Aktualności
  • Flesz (5)
  • Zdaniem (6)
  • Kalejdoskop kadrowego (7)
  • Wskaźniki i stawki (9)
 • O tym się mówi
  • Zmiany w rozporządzeniu o wynagrodzeniach samorządowców (11)
 • Temat miesiąca - kwalifikacje zawodowe pracowników
  • Fundusz szkoleniowy i zasady jego tworzenia (12)
 • Prawo pracy
  • Skutki naruszenia zakazu konkurencji (14)
  • Urlop na żądanie - kontrowersje dotyczące praktyki udzielania (16)
  • Status prawny pracowników żłobków po przekształceniach (18)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Rozliczanie przychodu przy świadczeniach przedemerytalnych (cz. 1) (20)
  • Zakwestionowanie prawa do opłacania niższych składek (22)
 • Vademecum przedsiębiorcy
  • Sądowa kontrola ugód zawieranych w trakcie mediacji (24)
 • Związki zawodowe
  • Ekonomiczne i płacowe informacje dla związkowców (26)
 • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe
  • Zmiany w stosunku pracy nauczyciela (27)
 • Okiem eksperta
  • Przedawnienie odpowiedzialności pracownika za szkodę umyślną (37)
 • Leksykon pojęć prawnych (39)
 • Bezpieczna praca
  • Apteczki i punkty pierwszej pomocy w zakładzie pracy (41)
 • Unia Europejska
  • Zmiana siedziby spółki lub miejsca prowadzenia przez nią działalności w UE (43)
 • Wynagrodzenia
  • Obowiązek zwrotu świadczeń wypłaconych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (45)
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy prowizji (47)
 • Procedury kadrowe
  • Procedura tworzenia regulaminu zfśs (49)
 • Pytania z Forum (53)
 • Pomagamy, radzimy, wyjaśniamy (54)