Serwis Prawno - Pracowniczy 2011/28

 • Wstęp (5)
 • Nadgodziny w przypadkach szczególnych (5)
  • Doba pracownicza a nadgodziny (6)
  • Ruchomy czas pracy a nadgodziny (12)
  • Nadgodziny i praca ponadwymiarowa pracowników niepełnoetatowych (14)
  • Czas pracy zarządzających zakładem pracy i kierowników "średniego szczebla" (19)
  • Ustanie i nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego (25)
  • Nadgodziny w podróży służbowej (27)
  • Dyżur a nadgodziny (29)
  • Prywatne wyjścia a nadgodziny (32)
 • Pytania i odpowiedzi (35)
 • Rozliczanie czasu pracy według przepisów szczególnych (50)
  • Nadgodziny kierowców (51)
  • Nadgodziny w administracji publicznej (54)
  • Nadgodziny i inne formy dodatkowej pracy w służbie zdrowia (63)
 • Pytania i odpowiedzi (66)