Serwis Prawno - Pracowniczy 2012/03

 • O tym się mówi
  • Nowa kategoria kierowców (5)
 • Temat miesiąca - świadectwo pracy
  • Zasady wypełniania świadectwa pracy (cz. 2) (6)
 • Prawo pracy
  • Długość dyżuru a czas pracy (8)
  • Jednoczesna odpowiedzialność materialna i porządkowa (10)
 • Kompendium Kadrowe
  • Uprawnienia rodzicielskie w 2012 r. (11)
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy - ze składkami czy bez (28)
 • Unia Europejska
 • Czas pracy pracowników zarządzających w prawie UE (30)
 • Wynagrodzenia
  • Niepieniężne świadczenia pracownicze (32)
 • Z wokandy
  • Bezprawne nagrywanie rozmów pracodawcy jako przesłanka rozwiązania umowy o pracę (34)