• Aktualności
  • Waloryzacja świadczeń ZUS (5)
  • Porozumienie PIP i UDT (5)
  • 40 procent Polaków pracuje ponad normę (5)
  • Nowe przepisy o podróżach służbowych (5)
  • Kupno bazy danych osobowych (6)
  • Odprawa pieniężna (6)
 • Kalejdoskop kadrowego
  • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone (7)
  • Likwidacja stanowiska pracy (7)
  • Uprawnienia rodzica na stanowisku kierowniczym (8)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (9)
 • O tym się mówi
  • Kto ma prawo do trzynastki (11)
   Najpóźniej do końca marca 2013 r. wszyscy pracodawcy funkcjonujący jako jednostki strefy budżetowej muszą wypłacić zatrudnionym pracownikom dodatkowe roczne wynagrodzenie. Prawo do jego otrzymania mają pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy w roku.
 • Temat miesiąca - wewnątrzzakładowe prawo pracy
  • Przegląd aktów prawa wewnątrzzakładowego (12)
   Pracodawcy posiadają dużą swobodę w kształtowaniu wewnętrznych stosunków z pracownikami. Ich doprecyzowaniu służą przede wszystkim fakultatywne akty prawa pracy, np. różnego rodzaju regulaminy i instrukcje.
 • Prawo pracy
  • Nowe zasady rozliczania krajowych podróży służbowych (14)
   Pracownikowi odbywającemu krajową podróż służbową przysługują nie tylko diety ale także zwrot innych poniesionych przez niego kosztów związanych z tą podróżą, m.in. prawo do zwrotu kosztów noclegu.
  • Urlopy pracowników samorządowych w 2013 r. (16)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. - skutki ubezpieczeniowe (18)
   Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. jest wyższa o 100 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2012 r. Dla pracownika oznacza to m.in. wzrost miminalnego zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego.
 • Kompendium kadrowe
  • Zasady obliczania wynagrodzenia - praktyczne przykłady (19)
 • Wynagrodzenia
  • Składniki wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego (36)
   Pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie również w sytuacji gdy pracownik choruje. Na jego wysokość składają się jednak tylko te składniki comiesięcznej pensji, które nie są wypłacane za czas niezdolności do pracy.
  • Wpływ zmiany wysokości etatu na obliczanie ekwiwalentu za urlop (36)
 • Leksykon pojęć prawnych
  • Leksykon pojęć prawych (41)
 • Ściągawka dla kadrowca
  • Wybory członków rady pracowników (43)
  • Uprawnienia rady pracowników i jej członków (44)
 • Z wokandy
  • Wstrzymanie wypłaty odszkodowania po naruszeniu zakazu konkurencji (45)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (46)
 • Listy
  • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - wykazywanie w świadectwie pracy (48)
  • Choroba pracownika w pierwszym miesiącu pracy (49)
  • Pobieranie tylko jednego świadczenia (50)