• Aktualności
  • Nowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (5)
  • Jakich pracowników szukają pracodawcy (5)
  • Wyższe świadczenie pielęgnacyjne (5)
  • Treść umowy o pracę z pracownikiem delegowanym za granicę (6)
  • Podpisanie oświadczenia o rozwiązaniu układu zbiorowego pracy (6)
 • Kalejdoskop Kadrowego
  • Szkolenie w dniu wolnym od pracy 87)
  • Jak określić miejsce pracy (7)
  • Skutki choroby pracownika (8)
 • Wskaźniki
  • Wskaźniki (9)
 • O tym się mówi
  • Nowa ustawa antykryzysowa (11)
   Pracodawcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej już niedługo będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań, które mają na celu ochronę miejsc pracy. Jednym z nich będzie możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego
 • Temat miesiąca - systemy wynagradzania i czasu pracy
  • Jak system wynagradzania dopasować do systemu czasu pracy (12)
   Pracodawca ma do wyboru kilka systemów wynagradzania oraz kilka systemów czasu pracy. Odpowiednie połączenie tych dwóch czynników może się w znaczącym stopniu przyczynić do wypracowania oszczędności w zakładzie pracy
 • Prawo pracy
  • Program Dobrowolnych Odejść alternatywą dla zwolnień grupowych (cz. 1) (15)
   Zawierając porozumienie o nawiązaniu stosunku pracy w ramach Programu Dobrowolnych Odejść pracodawca musi uważać, aby przyczyny rozstania nie leżały jedynie po stronie pracodawcy. Jeśli tak się stanie to zwolnienie może zostać uznane za zwolnienie grupowe.
  • Zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika gminy (17)
 • Kompendium Kadrowe
  • Jak pracodawca może kontrolować pracę pracowników (19)
 • Ubezpieczenia społeczne
  • Kto ma prawo do odszkodowania wypadkowego (35)
   Prawo do jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy ma małżonek zmarłego ubezpieczonego. ZUIS pomniejszy wypłatę odszkodowania małżonkowi o kwotę jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu, wypłaconemu zmarłemu ubezpieczonemu.
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy kierowcy przysługują diety z tytułu podróży służbowej (37)
   Pracownik-kierowca wykonujący przewóz towarów do filii pracodawcy, znajdującej się w innym mieście niż siedziba pracodawcy, przebywa w podróży służbowej. W związku z tym na pracodawcy ciąży obowiązek wypłaty diet.
  • Kto ponosi koszty badania trzeźwości pracownika (39)
 • Ściągawka dla Kadrowca
  • Obowiązek wydania świadectwa pracy (41)
  • Terminy odwołania się do sądu pracy (42)
 • Leksykon pojęć prawnych
  • Leksykon pojęć prawnych (43)
 • Z wokandy
  • Kiedy kierowca może być uznany za pracownika medycznego (45)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (46)
 • Listy
  • Dofinansowanie studiów pracownika i zleceniobiorcy (48)
  • Umowa zlecenia studenta obcokrajowca a składki ZUS (49)
  • Wysokość zasiłku chorobowego przedsiębiorcy (50)