• O tym się mówi
  • Od 1 stycznia 2016 r. więcej rodzin skorzysta ze świadczeń rodzinnych
 • Temat miesiąca
  • Co zmieni się w wypłacaniu zasiłków i wystawianiu zwolnień lekarskich
 • Prawo Pracy
  • W jakiej sytuacji utrata zaufania może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę
  • Czy na wniosek pracownika pracodawca może zmienić haromonogramy czasu pracy
  • Czy należy wydać świadectwo pracy za okresy pracy przypadające przed przejęciem pracowników
  • Czy główna księgowa będąca w ciąży może pracować w godzinnych nadliczbowych
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalno-rentowa
  • Nowelizacja ustaw powodziowych - co się zmieni w zakresie pomocy finansowej dla przedsiębiorców
  • Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia, jeżeli pracownik pobrał zaliczkę
 • ZUS
  • Czy w przypadku choroby przedsiębiorca ma prawo obniżyć podstawę wymiaru składek
  • Czy zmianę adresu siedziby firmy należy zgłosić do ZUS
  • Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku pracownikowi wykonującemu pracę za granicą
  • Czy odszkodowanie za mobbing stanowi podstawę wymiaru składek na ZUS
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy wypłata wyrównania do minimalnego wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za czas urlopu
  • Czy wyjścia prywatne mogą zmniejszyć albo zwiększyć stałe wynagrodzenie miesięczne
  • Czy pracownik nabywa prawo do urlopu za czas, za który otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
  • Co zrobić z pracownicą w ciąży, której nie można przenieść do nieszkodliwych zajęć
 • Bezpieczna Praca
  • Czy po urlopach związanych z macierzyństwem pracownicę należy skierować na badania profilaktyczne
 • Związki Zawodowe
  • Czy przed upływem 3 dni od zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze zwolnienia można pracownika zwolnić
  • Czy zatrudnieni na umowach śmieciowych mogą wstępować do związków zawodowych - wyrok TK
 • Działalność Socjalna
  • Jak należy rozliczyć nienależnie wypłacone świadczenia z zfśs
  • Czy można wprowadzić kryterium wieku przy dofinansowaniu wypoczynku dzieci
 • Z Wokandy
  • Porozumienie pracownika i pracodawcy nie zmienia przepisów prawa w zakresie zbywania mieszkań
 • Ściągawka dla Kadrowego
  • Badania profilaktyczne - procedura przeprowadzania
  • Szkolenia bhp - procedura przeprowadzania
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jakie są obowiązki dyrektora jednostki w razie zatrudniania osób niepełnosprawnych w samorządzie i służbie cywilnej
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo rozliczyć okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP