• Urlopy wypoczynkowe - Udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia
  • Wstęp
  • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
  • Urlopy proporcjonalne
  • Realizacja prawa do urlopu
  • Urlopy o szczególnym charakterze
  • Skutki niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie
  • Wynagrodzenie urlopowe
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • Świadczenie urlopowe
  • Pytania i odpowiedzi