• O tym się mówi
  • Dlaczego przepisy o kwocie wolnej od podatku są niekonstytucyjne
 • Temat miesiąca
  • Jakie obowiązki mają pracodawcy na przełomie roku
 • Prawo pracy
  • Jakie przepisy należy stosować do pracowników korzystających 2 stycznia 2016 r. z urlopów  związanych z rodzicielstwem
  • Czy w księgowości jednostek budżetowych dopuszczalne jest zatrudnianie krewnych
  • Kiedy udzielić dnia wolnego za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
 • Wynagrodzenia
  • Co zmieni się w zasadach udzielania ulg na PFRON
  • Czy umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie w kwocie brutto
  • Czy można zróżnicować stawki za kilometr przebiegu prywatnego pojazdu używanego do celów służbowych
 • ZUS
  • Kiedy umowy zlecenia będą podlegały oskładkowaniu po zmianie przepisów
  • Jakie przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny
  • Czy ZUS może żądać zwrotu nienależnego zasiłku wypłaconego w ostatnich 5 latach
  • Czy emeryt wojskowy wykonujący umowę zlecenia zyska na opłacaniu składek ZUS
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownik pracujący przy komputerze tylko okresowo korzysta z ochrony przepisów BHP
  • Czy skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy musi być na piśmie
  • Czy można przed sądem podważać treść świadectwa pracy
  • Czy należy konsultować zwolnienie dyscyplinarne ze związkowcami
 • Bezpieczna praca
  • Czy trzeba skierować na badania lekarskie osobę zatrudnioną do odśnieżania na podstawie umowy cywilnoprawnej
  • Czy zawsze należy tworzyć rejestr wypadków przy pracy
 • Związki Zawodowe
  • Czy można zmienić regulamin pracy i zwolnić pracowników bez zgody związku zawodowego
  • Czy związkowcy mogą administrować zfśs
 • Działalność Socjalna
  • Czy regulamin zfśs powinien określać wszystkie rodzaje działalności socjalnej
  • Czy bilety na imprezy kulturalne można dofinansować z zfśs
 • Z Wokandy
  • Czy pracownikowi samorządowemu aresztowanemu tymczasowo na ponad 3 miesiące przysługuje zasiłek chorobowy
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Rodzaje wystawianych zaświadczeń lekarskich od 1 stycznia 2016 r.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego od 2 stycznia 2016 r.
 • Prawo w Jednostkach Budżetowych
  • Jak obliczać wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i za część miesiąca
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak prawidłowo rozliczyć pracowników i zleceniobiorców ze świątecznych prezentów