• Temat miesiąca
  • Jak wypełniać i kiedy składać nowe formularze ZUS
   Płatnicy składek, którzy chcą tylko przez 10 lat przechowywać dokumentację pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych po raz pierwszy w latach 1999-2018, muszą przekazać do ZUS dwa nowe formularze. W pierwszej kolejności powinni złożyć oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ZUS OSW, a potem same raporty ZUS RIA. Płatnik składek ma wówczas 12 miesięcy (od złożenia oświadczenia ZUS OSW) na ich uzupełnienie. Niezależnie od daty zatrudnienia ubezpieczonych, od stycznia 2019 r. pracodawcy i zleceniodawcy zobowiązani są przekazywać dodatkowe dane na nowym formularzu ZUS RPA oraz w poszerzonym dokumencie ZUS ZWUA
 • Prawo pracy
  • Jak zawierać układy zbiorowe pracy po zmianach przepisów
   Od 1 stycznia 2019 r. układy zbiorowe pracy stosuje się do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową. Ponadto układ zbiorowy pracy może być zawarty nie tylko dla pracowników i innych osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, ale i tylko dla samych osób wykonujących pracę zarobkową.
 • Wynagrodzenia
  • Jak liczyć odszkodowanie za zakaz konkurencji
   Przepisy Kodeksu pracy wyróżniają dwie odrębne umowy o zakazie konkurencji, którymi może zostać objęty pracownik – w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu. Z umowy zawartej na czas trwania zatrudnienia co do zasady pracownikowi nie przysługuje zadośćuczynienie za powstrzymywanie się od prowadzenia takiej działalności.
 • Dodatki
  • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Płace i rozliczenia
  • Ustawa zasiłkowa 2019 z komentarzem

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz