• Temat miesiąca
  • Polski Ład – zmiany od 1 stycznia 2022 r. w opodatkowaniu i oskładkowaniu podatników (11)
   Od 1 stycznia 2022 r. podatników czekają rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu przychodów z zatrudnienia i prowadzonej działalności pozarolniczej. Podwyżka miesięcznych zaliczek na podatek od wynagrodzeń spowodowana uchyleniem przepisów o odliczeniu składki zdrowotnej od podatku, wzrost rocznej kwoty wolnej od podatku i podwyższenie i1 progu podatkowego, do którego stosuje się 17% stawkę podatku, wprowadzenie dodatkowego odliczenia od dochodu dla klasy średniej czy też ulgi w podatku dla osób powracających do Polski, a także emerytów oraz rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci – to najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet nowelizacji ustaw wchodzących w skład Polskiego Ładu.
 • Prawo pracy
  • Zmiany w wykonywaniu pracy w handlu w niedzielę (16)
   Od 1 lutego 2022 r. w niedziele niehandlowe będą mogły być otwarte sklepy świadczące jednocześnie usługi pocztowe, tylko wtedy gdy przychody z tej działalności wyniosą co najmniej 40% przychodów danej placówki.
 • Wynagrodzenia
  • Obowiązki finansowe pracodawcy w razie wypowiedzenia umowy o pracę (24)
   Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę zobowiązuje go do rozliczenia finansowego ze zwalnianym pracownikiem. Jednak pracodawcy dotknięci skutkami epidemii koronawirusa mogą obniżyć wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń należnych zatrudnionym do równowartości 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz