• Temat miesiąca
  • Zmiany w czasie pracy kierowców od 2 lutego 2022 r. (12)
   Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej. Podróżą służbową kierowcy mogą być jedynie zadania służbowe wykonywane w ramach krajowych przewozów drogowych. Takie zmiany zostały wprowadzone od 2 lutego 2022 r. w wyniku nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców.
 • Prawo pracy
  • Pracownik w wieku przedemerytalnym – zasady ochrony przed zwolnieniem z pracy (16)
   Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Takiemu pracownikowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę nawet w przypadku, gdy rozwiąże się ona już po upływie okresu ochrony. Osiągnięcie wieku przedemerytalnego nie chroni natomiast przed rozwiązaniem wcześniej wypowiedzianej umowy o pracę.
 • Wynagrodzenia
  • Rozliczanie jazd służbowych prywatnym samochodem pracownika (23)
   Pracownikowi, który w celach służbowych używa samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, przysługują należności stanowiące zwrot poniesionych kosztów. Służbowe przejazdy lokalne można rozliczać za pomocą tzw. kilometrówki lub przez przyznanie stałego ryczałtowego zwrotu kosztów. Samochód nie musi być własnością lub współwłasnością pracownika. Pracownik może wykorzystywać w celach służbowych również pojazd użyczony bądź wynajęty.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz