• Temat miesiąca
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zfśs) na przełomie roku – obowiązki pracodawcy (11)
   Tak jak w latach poprzednich obowiązek prowadzenia działalności socjalnej w formie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2023 r. nadal mają pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia tego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Natomiast pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty powołują zfśs na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
 • Prawo pracy
  • Zmiana warunków pracy lub płacy – sposób postępowania pracodawcy (15)
   Pracodawca, który ma zamiar zmienić warunki pracy lub płacy pracownika, ma obowiązek zrobić to w jednym z dwóch dopuszczalnych trybów – porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego. Pierwsze jest dopuszczalne zawsze – pod warunkiem że pracownik wyrazi na nie zgodę, drugie zaś doznaje ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy.
 • Wynagrodzenia
  • Zasady wynagradzania pracowników zarządzających za pracę w godzinach nadliczbowych (24)
   Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy, które regulują czas pracy, dopuszczają niepłacenie kadrze zarządzającej za godziny nadliczbowe. Jednak obciążenie pracą w nadgodzinach pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych nie może występować stale.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz