• 110 lat bezpiecznego rozwoju z polskim dozorem technicznym (4)
 • Rozwój Urzędu Dozoru Technicznego w nowej rzeczywistości (6)
  Teoria konkurencyjności w świecie VUCA zakłada radzenie sobie z czterema zdefiniowanymi w niej wyzwaniami poprzez: wizję, zrozumienie, przejrzystość i elastyczność. Tyle mówi teoria. Praktyka jak zawsze jest dużo bardziej skomplikowana i wymagająca. Tym bardziej, że sektor publiczny zmaga się z szeregiem dodatkowych trudności, charakterystycznych dla administracji na całym świecie. W Urzędzie Dozoru Technicznego stawiamy na rozwój i innowacyjne rozwiązania i pomimo wielkiego wysiłku, jaki niesie to ze sobą, jesteśmy przekonani, że w gruncie rzeczy nie jest to wybór, a konieczność.
 • Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym (10)
  Bezpieczeństwo procesowe to dziedzina bezpieczeństwa, której działania skupiają się głównie na zapobieganiu zagrożeniom występującym przy eksploatacji instalacji, w których zachodzą procesy chemiczne związane ze zmianą stanu skupienia medium bądź też z występowaniem niebezpiecznych substancji. Przykładami instalacji objętych bezpieczeństwem procesowym czy też systemem zarządzania bezpieczeństwem procesowym są instalacje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, a także gazowniczym oraz w energetyce.
 • Predykcja zużycia urządzeń ciśnieniowych i planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych z wykorzystaniem metodologii RBI (13)
  Urząd Dozoru Technicznego ma już 110-letnie doświadczenie w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych. W związku z nieustannym rozwojem technologicznym i gospodarczym Urząd, dbając o bezpieczeństwo techniczne, stara się być innowacyjną i nowoczesną organizacją, która wdraża w swojej praktyce najnowsze światowe rozwiązania pozwalające między innymi na dopasowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych do potrzeb przemysłu oraz potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.
 • Czym jest „digital twin” i jakie możliwości otwiera ta technologia? (17)
  Digital Twin (DT) to zgodnie z pierwszą definicją sformułowaną przez NASA – „zintegrowana wielofizyczna, wieloskalowa, probabilistyczna symulacja pojazdu lub systemu, która wykorzystuje najlepsze dostępne modele fizyczne, aktualizacje z czujników, historię floty itp. Aby odzwierciedlić funkcjonowanie jego latającego bliźniaka”.
 • Badania NDT dla ustrojów nośnych UTB (część 1) (24)
  Kolejnym krokiem, który wykonywany jest w ramach ogólnie rozumianego pojęcia resursu, jest ocena stanu technicznego urządzenia, czyli badanie i ocena przeprowadzane wówczas, gdy urządzenie osiągnęło swój resurs. Proces ten może obejmować całe urządzenie, jak również jego poszczególne elementy składowe, które osiągają swoje resursy w różnych odstępach czasu.
 • Akademia Urzędu Dozoru Technicznego – szkolenia NDT (31)
  Akademia UDT jest ośrodkiem szkoleniowym NDT pozytywnie ocenionym i zatwierdzonym przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT-CERT. Szkolenia w ramach NDT przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie badań nieniszczących.
 • Dajemy ciepło, które jest jedną z pierwotnych potrzeb ludzkości – OPEC (33)
  OPEC prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem. Najogólniej rzecz ujmując, jesteśmy odpowiedzialni za „ciepło”.
 • Dostęp do urządzeń on-line z eUDT (37)
  Wygodny i szybki dostęp do informacji o urządzeniach technicznych i terminach badań możliwy jest dzięki portalowi internetowemu eUDT. W artykule opisano jak wygląda współpraca z eksploatującymi. Zaangażowanie pracowników Urzędu powoduje, że do portalu eUDT dołączają wciąż nowe firmy, co jest kluczowe dla powodzenia tej ekologicznej inicjatywy.
 • Virtual reality w edukacji technicznej (40)
  Wirtualna rzeczywistość, to obraz innej rzeczywistości, którą uzyskujemy dzięki technologiom informatycznym. W ciągu kilku ostatnich lat technologia VR była powszechnie kojarzona przede wszystkim z grami komputerowymi. Obecnie wraca ona do swej pierwotnej roli. Szkoleniowcy coraz częściej korzystają z gogli, widząc w nich całkiem realne oszczędności, bezpieczny trening i dobrze przygotowanego pracownika.
 • Rola jednostek notyfikowanych w przeglądzie i planowanych zmianach Dyrektywy 2000/14/WE (42)
  W dniach 24.11.2020 r. i 12.01.2021 r. w trybie on-line odbyły się spotkania Grupy Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy hałasowej 2000/14/WE. W znacznej mierze zostały one poświęcone analizie aktualnej sytuacji związanej z przeglądem i wynikającymi z niego ewentualnymi zmianami dyrektywy.
 • Relacja ze spotkania Grupy Koordynacyjnej Jednostek Notyfikowanych do Dyrektywa TPED 210/35/WE (44)
  Dyrektywa TPED 2010/35/WE, dotycząca transportowych urządzeń ciśnieniowych, w artykule 29 nakłada na Komisję Europejską obowiązek zapewnienia koordynacji i współpracy jednostek notyfikowanych do tej dyrektywy. Jest to realizowane przez organizowanie spotkań grupy koordynującej jednostki notyfikowane dwa razy w roku, począwszy od jesieni 2013 r.
 • Wydarzenia (46)

UDT Inspektor - cały wykaz czasopism