• Temat numeru
  • Współczesne wyzwania w ratownictwie technicznym na drogach (7)
   Liczba wypadków drogowych w ruchu lądowym stale rośnie, a czas i postęp technologiczny modyfikują stawiane przed ratownikami wyzwania. Wymaga się od nich nie tylko podstawowych czynności ratowniczych, ale także wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych.
 • W Akcji
  • Samochody do ciężkiego ratownictwa technicznego (18)
   Do wybranych jednostek ratowniczo--gaśniczych PSP trafiło 7 ciężkich żurawi ratowniczych, które zostały dostarczone przez bielską firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o. Podobny samochód w 2015 roku trafi ł m.in. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
  • Straż pożarna w obliczu stanu epidemii (24)
   Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii. Wprowadzono wiele obostrzeń dla mieszkańców, ale przede wszystkim to wzmożony czas pracy dla służb. Najbardziej istotnym ogniwem jest służba zdrowia, jednak straż pożarna również jako formacja ratownicza wykonuje wiele istotnych zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  • Jesteś ogniwem łańcucha – hipotermia (32)
   Jak w przypadku każdego łańcucha, o jego sile decyduje najsłabsze ogniwo. Jednak w przypadku algorytmów działań służb ratunkowych gra toczy się o najwyższą stawkę. Czy mamy możliwość decyzji o uczestniczeniu w tej grze?
  • Środki ochrony indywidualnej z perspektywy ratownictwa medycznego (42)
   Materiały niebezpieczne będą stanowić jedno z największych zagrożeń dla ludzkości w XXI wieku. Zmieniając środowisko pracy służb medycznych, wymuszają użycie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
  • Strefowa detekcja gazów w działaniach ratowniczych (52)
   Detektory strefowe to najnowocześniejsza forma urządzeń uzyskujących potrzebne dla strażaków dane pomiarowe, które pozwalają na przesyłanie informacji bezpośrednio do osób nadzorujących akcją.
  • Szkolenia w ramach obrony przeciwpożarowej (56)
   Promocja wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań została wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Prowadzenie praktycznej nauki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego z wykorzystaniem technik zabawy pozwala dzieciom poznać sposoby postępowania w przypadku np. zaistnienia pożaru.
 • Artykuł promocyjny
  • „Trenuj tak, jakbyś miał walczyć. Walcz tak, jak trenowałeś” – to mantra znana nie tylko w wojsku (23)
   Niezależnie od tego, czy pracujesz w straży pożarnej, czy też w siłach zbrojnych, regularne ćwiczenie różnorodnych, realistycznych scenariuszy zapewni, że w przypadku nagłego wypadku, wtedy, kiedy pojawi się duża dawka adrenaliny, nic nie przyćmi umiejętności, które wcześniej wyćwiczyłeś.
  • Sprawdzone rozwiązania przeciwpożarowe w tunelach drogowych (30)
   Najczęstszą przyczyną występowania pożarów w tunelach są zdarzenia z udziałem pojazdów, które z różnych przyczyn zostają unieruchomione i zaczynają się palić. Ograniczona przestrzeń, silne zadymienie, procesy powstawania paniki powodują, że pożary w tunelach prowadzą m.in. do paraliżu ruchu.
 • Wydarzenia
  • Targi Florian 2019 w Dreźnie (62)
   Na 18. Targach Pożarniczych Florian w Dreźnie zaprezentowano m.in. nowy samochód ratowniczo--gaśniczy produkcji Rosenbauera, a tematem przewodnim była ochrona ludności w czasie klęsk żywiołowych.

 W Akcji - cały wykaz