Wiadomości PKN - Normalizacja 2019/07

 • Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Międzynarodowe Forum Regulacji Technicznych we Lwowie (4)
   W dniach 23-25 maja 2019 r. we Lwowie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy oraz przy wsparciu instytucji europejskich odbyło się Międzynarodowe Forum Regulacji Technicznych „Przepisy techniczne dla rozwoju nauki, edukacji i biznesu”. Organizatorem forum było Przedsiębiorstwo Państwowe „Lvivstandartmetrologiya”. Odbyło się ono w połączeniu z World Metrology Forum pod hasłem przewodnim: „International System of Units – Fundamentally the Best”.
 • Ze świata
  • Jadąc w czystą przyszłość (6)
   Transport to jeden z sektorów gospodarki, który przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia powietrza. Przewiduje się, że do 2020 roku liczba samochodów prywatnych wzrośnie o 32%. W tym samym czasie wskaźnik przejechanych kilometrów wzrośnie o 40%. Ograniczenie zużycia paliw kopalnych staje się priorytetem. Co można zrobić, żeby to osiągnąć?
  • Czy zmiany klimatyczne wpływają na zarządzanie organizacją? (10)
   Skoro jedne z największych firm na świecie szacują, że ryzyko związane z przystosowaniem się do zmian klimatycznych to dla ich przedsiębiorstw koszt wynoszący blisko bilion dolarów, to nie można go ignorować.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Bezpieczeństwo maszyn dla przetwórstwa spożywczego w świetle Polskich Norm (12)
   Maszyny dla przemysłu spożywczego stwarzają wiele zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno w czasie ich użytkowania, jak również w procesach montażu, nastawiania, regulacji, czyszczenia, napraw czy konserwacji. Z tych powodów normatywne wymagania bezpieczeństwa określają szeroki zakres zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, które mogą wystąpić w maszynach dla przemysłu spożywczego i związanym z nimi wyposażeniu. Producenci i użytkownicy maszyn spożywczych muszą identyfikować te zagrożenia, określać ryzyko ich wystąpienia oraz określać odpowiadające tym zagrożeniom wymagania bezpieczeństwa.
 • Organy techniczne – czerwiec 2019 (18)
 • Wspomnienie (21)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz