• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Przyszłość zrównoważonego transportu w miastach (4)
   Rozwiązanie problemu mobilności miejskiej to najważniejsze wyzwanie, przed którym staną miasta w nadchodzącym dziesięcioleciu. Według UNEP transport odpowiada za prawie jedną czwartą światowej emisji dwutlenku węgla. Populacja miast stale rośnie, tak samo jak liczba samochodów, systemy transportowe są nieefektywne, więc zanieczyszczenie środowiska będzie się tylko nasilać.
  • Ochrona naszej prywatności w inteligentnych miastach (8)
   Chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy, sieci mobilne i sztuczna inteligencja to tylko niektóre z narzędzi, których miasta używają do zwiększenia wydajności i poprawy jakości życia swoich obywateli, których wykorzystanie pomoże w rozwiązaniu tych kwestii. Opublikowano nową specyfikację techniczną, która ma w tym pomóc. ISO/IEC TS27570 zapewnia zalecenia i wytyczne dotyczące zarządzania prywatnością i stosowania norm wspomagających.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Normy w bezpiecznych systemach biometrycznych (10)
   Biometria obejmuje fizyczne i behawioralne cechy charakterystyczne, takie jak linie papilarne, rysy twarzy, głos czy podpis, unikalne dla każdej osoby. Mogą być wykorzystywane cyfrowo w celu identyfikacji i umożliwienia odpowiednim osobom uzyskania dostępu do budynków, systemów i urządzeń czy wjazdu na teren kraju.
  • Znaczenie kontroli dostępu w cyberbezpieczeństwie (16)
   Dwa główne cyberataki w ostatnich miesiącach zaczęły się od słabego hasła i kradzieży danych uwierzytelniających: to podkreśliło znaczenie odpowiednich środków bezpieczeństwa i rozbudowanej procedury cyberbezpieczeństwa.
 • Organy Techniczne – marzec (18)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz