Na początek kilka faktów: 13% ludności świata nadal nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej; 3 miliardy ludzi jest zależnych od węgla, drewna i węgla drzewnego oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego, które wykorzystywane są do gotowania i ogrzewania. Energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, stanowiąc około 60% światowej emisji gazów cieplarnianych, co jest związane ze spalaniem paliw kopalnych przy produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej na potrzeby przemysłu i transportu. Ale energia jest niezbędna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa i w walce ze zmianami klimatycznymi. Świat boryka się z problemem podnoszącego się poziomu mórz, intensywnymi upałami, powodziami czy suszami. Mają one wpływ na gospodarkę, ekosystemy i zdrowie ludzkie. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić wszystkim dostęp do źródeł czystej, odnawialnej, stabilnej i nowoczesnej energii, co nie tylko przyczyni się do tworzenia bardziej zrównoważonych społeczności, lecz także zwiększy odporność na skutki zmian klimatycznych. A normy pomagają budować i użytkować w bezpieczny i efektywny sposób wszystkie systemy energii odnawialnej. Więcej o pracach normalizacyjnych z zakresu energii odnawialnej można przeczytać w tym numerze.

 • W numerze:
  • Zielony to nowy czarny
  • Energia dla starzejącego się świata
  • Co nowego w IoT?
  • Zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle kosmetycznym
  • ORGANY TECHNICZNE – czerwiec

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz