• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Dzień Normalizacji Polskiej – konferencja (4)
   W dobie zmian i ograniczeń spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 wszystkie instytucje na świecie przeżywają wyjątkowy czas. Podobnie PKN. Wiele naszych działań przybrało charakter zdalny. W tym roku konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej odbyła się właśnie w formule online. To spotkanie w gronie ekspertów, specjalistów i praktyków pozwoliło na dyskusję o normalizacji w kontekście nowych wyzwań. Zaprezentowano więc nową strategię PKN, omówiono współpracę europejską i międzynarodową, pokazano plany związane z systemem normalizacji. Podczas konferencji wręczono Nagrodę PKN „Kompas Normalizacji”. Nagroda przyznawana w uznaniu osiągnięć w dziedzinie wspierania normalizacji, w tym promowania dobrowolnego systemu normalizacji.
 • Ze świata
  • Wiarygodność systemów sztucznej inteligencji (8)
   Systemy sztucznej inteligencji są stosowane przez środowiska akademickie i rządy, a także różne inne branże, takie jak opieka zdrowotna, produkcja, transport i handel detaliczny, w celu ulepszania produktów i usług oraz zwiększenia komfortu użytkowania.
  • Nowe możliwości wykorzystania AI (12)
   IEC oraz ISO publikują ponad 130 nowych możliwości wykorzystania AI.
  • Turystyka w świecie COVID-19 (16)
   Turystyka zapewnia 1 na 10 miejsc pracy na całym świecie, ale jest też jednym z bardziej dotkniętych przez pandemię sektorów. W wielu krajach udział turystyki w tworzeniu PKB stanowi znaczny odsetek, zapewniając środki do życia milionom ludzi. Co więcej, sektor ten często finansuje inne branże, takie jak ochrona dzikiej przyrody, kultury i miejsc dziedzictwa kulturowego. Nowe wytyczne pomogą ożywić branżę w sposób bezpieczny i pewny.
 • Organy Techniczne – maj (18)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz