• Od Redakcji (3)
 • Aktualności
  • Zmniejszenie wpływu tworzyw sztucznych na środowisko – dyrektywa UE 2019/904 (4)
   Dyrektywa UE 2019/904 obejmuje swoim zakresem produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – m.in. pojemniki na żywność, słomki, kubki, talerze, torby na zakupy. Obecnym wyzwaniem dla Europy jest wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest zmniejszenie ilości generowanych odpadów tworzyw sztucznych oraz zapobieganie ich przedostawaniu się do środowiska.
  • Nowa norma EN 17680 wspiera zrównoważoną renowację budynków (8)
   Renowacja budynków to proces odnawiania, unowocześniania lub przywracania budynku do stanu poprzedniego. Jest to niezwykle istotne nie tylko ze względów środowiskowych, lecz także z wielu innych powodów, począwszy od ograniczenia kosztów po zachowanie dziedzictwa kulturowego i poprawę bezpieczeństwa. Niedawno opublikowana norma EN 17680:2023 wspiera strategiczny proces decyzyjny dotyczący zrównoważonej renowacji istniejących budynków, biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie zabudowania powinny zostać odnowione, jeśli nie pozwalają na to istniejące warunki budynku.
 • Ze świata
  • Dane syntetyczne w opiece zdrowotnej (10)
   Sztuczna inteligencja (AI) wykorzystuje dane, aby uczyć się i podejmować decyzje, wiąże się to jednak z licznymi wyzwaniami obejmującymi jakość i dostępność danych, a także kwestie prawne.
 • Z prac normalizacyjnych
  • Środki smarowe (16)
   Środki smarowe są substancjami, które stosuje się do zmniejszania tarcia i zużycia w ruchomych częściach maszyn i urządzeń. Ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia trwałości i wydajności mechanizmów. Istnieje wiele różnych rodzajów środków smarowych, mających różne zastosowanie i dostosowywanych do warunków pracy.
 • Organy Techniczne – lipiec (18)

Wiadomości PKN - Normalizacja - cały wykaz