Agnieszka Wolska, Agata Latała, CIOP-PIB, Warszawa, 2011,
ISBN 978-83-7373-108-0

  • Wstęp (5)
  • Szkodliwe działanie promieniowania UV na organizm człowieka (6)
  • Ekspozycja zawodowa na naturalne promieniowanie UV (7)
  • Metoda oceny ryzyka zawodowego (7)
  • Przykłady oceny ryzyka (15)
  • Podsumowanie (16)