Małgorzata W. Bernas, Joanna Bugajska, Elżbieta Łastowiecka-Moras, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-216-2

  • Wstęp (5)
  • O chorobie (6)
  • Zalecenia dotyczące stylu życia dla osób z cukrzycą (10)
  • Praca zawodowa (14)
  • Wytyczne do kształtowania warunków pracy i organizacji pracy dla osób z cukrzycą (19)
  • bibliografia (26)
  • Załącznik 1 (27)
  • Załącznik 2 (29)