Aktualności BHP 2021/176 (05)

 •  Nowości
  • Akta osobowe pracownika a dokumentacja dotycząca pracy zdalnej (3)
   Praktyką wielu pracodawców stało się wyodrębnianie w aktach osobowych osobnej podczęści, w której gromadzą dokumenty dotyczące pracy zdalnej. Czy jest możliwe, aby była ona prowadzona w postaci elektronicznej, w przypadku gdy pracodawca prowadzi „papierowe” akta osobowe? Do problemu odniósł się resort pracy.
  • Status pracowników młodocianych w okresie epidemii – ministerstwo wyjaśnia (3)
   Jakie wątpliwości związane ze statusem pracowników młodocianych w okresie epidemii zgłosili przedsiębiorcy? Jak klasyfikować status pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej? W jaki sposób udzielać urlopu pracownikom młodocianym? Sprawdź, jakich odpowiedzi udzielił w tym zakresie resort pracy na wniosek rzecznika przedsiębiorców.
  • Nowa interpretacja UODO w sprawie przetwarzania danych o zdrowiu pracowników (4)
   Dane o stanie zdrowia to szczególna kategoria danych. Jakie przepisy określają przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w przypadku pracowników? Czy np. przepis art. 15r tarczy antykryzysowej może stanowić podstawę przetwarzania danych osobowych pracowników w celach związanych z realizacją zamówienia publicznego? Sprawdź, co wynika w tym zakresie dla pracodawców z najnowszej interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Nowy projekt unijnej dyrektywy o równej płacy kobiet i mężczyzn za taką samą pracę (5)
   Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Stosując jej przepisy, pracodawca będzie musiał informować o proponowanym wynagrodzeniu już na etapie ogłoszenia o pracę. Co więcej, pracownicy będą mogli żądać informacji o strukturze wynagrodzeń w trakcie zatrudnienia. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.
 • Przepisy z komentarzem
  • Podstawowe problemy z zapewnieniem wymaganej ilości wody do celów ppoż. (6)
   Polskie prawo precyzyjnie określa podstawowe parametry dotyczące dostępnej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Jednak trzeba mieć świadomość, jak wysokie koszty – nie tylko finansowe – stanowi używanie wody jako głównego medium do gaszenia pożarów. W skali globalnej to olbrzymia, bezpowrotna strata. Jakie są zatem podstawowe problemy związane z zapewnieniem wymaganej ilości wody do gaszenia pożarów? Czy można zminimalizować zapotrzebowanie wody do celów ppoż.?
 • COVID-19 a BHP
  • 14 praktycznych rozwiązań na ograniczenie koronawirusa w miejscu pracy (9)
   Z danych przedstawionych przez ministra zdrowia w ostatnim c zassie wynika, że 50% zachorowań na koronawirusa jest identyfikowanych w zakładach pracy. Ten fakt oznacza, że procedury związane z bhp w firmach i instytucjach publicznych pozostawiają wiele do życzenia. Co zatem zrobić, żeby bardziej skutecznie minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem w miejscu pracy i ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa?
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Cieśla szalunkowy na budowie – identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy (10)
   Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy czynniki środowiska pracy na stanowisku cieśli szalunkowego na budowie. W materiale uwzględniono zagrożenie koronawirusem.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Wyrok zastąpi umowę o pracę – przełomowy wyrok Sądu Najwyższego (14)
   Jeśli pracodawca nie spełnił wynikającego z art. 53 § 5 Kodeksu pracy obowiązku nawiązania stosunku pracy z byłym pracownikiem (m.in. przez podpisanie umowy o pracę), to wyrok sądu wydany w sprawie z powództwa pracownika o wykonanie tego obowiązku zastępuje sporządzenie umowy o pracę i tym samym powoduje skutek w postaci nawiązania stosunku pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2019 r.
 • Wypadki przy pracy
  • Wypadek w czasie przerwy na karmienie dziecka (15)
   Pracownica, która urodziła dziecko może po powrocie do pracy korzystać z przerw na karmienie piersią. Kodeks pracy określa, że pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Ale co w sytuacji, kiedy za zgodą pracodawcy, pracownica udała się na przerwę na karmienie dziecka, a wracając autem uległa wypadkowi drogowemu. Czy można uznać takie zdarzenie za wypadek przy pracy?
  • Analiza wypadku – zbiorowy wypadek przy pracy w koszu podnośnika samojezdnego (16)
   W artykule przedstawiamy analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie pracy w koszu podestu ruchomego samojezdnego podczas wymiany napowietrznej linii energetycznej NN. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Czy należy podpisać rejestr wypadków przy pracy (17)
   Wzór rejestru wypadków nie przewiduje podpisania go przez pracodawcę ani nikogo innego. Natomiast w nagłówku rejestru warto wpisać nazwę pracodawcy oraz rok, dla którego wpisywane są bieżące wypadki, np. „Rejestr wypadków przy pracy w firmie XYZ w 2021 roku”.
 • Temat numeru
  • Znaczenie czynnika ergonomicznego w dochodzeniu powypadkowym (18)
   Każde stanowisko pracy niespełniające wymagań przepisów bhp nie może być potraktowane jako stanowisko bezpieczne. W tym artykule wyjaśniamy wątpliwości, a jednocześnie potwierdzamy tezę, że warunki ergonomiczne powinny być brane pod uwagę w czasie badania okoliczności wypadków przy pracy. To przecież nieergonomiczna maszyna czy stanowisko pracy mogą być jedną z przyczyn wypadku przy pracy i to najczęściej tzw. praprzyczyną, która nie zawsze jest widoczna podczas rutynowych kontroli stanowisk pracy. Niestety, jak pokazuje praktyka, czynnik ergonomiczny jest często pomijany w dochodzeniu powypadkowym.
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy (22)
   Właściwa organizacja stanowisk pracy powinna uwzględniać nie tylko przepisy i zasady bhp, ale również zasady ergonomii. Nieprawidłowości związane z szeroko rozumianą ergonomią procesów pracy powinny być zgłaszane pracodawcy – rolą służby bhp jest wówczas składanie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy. Warto uwzględniać zalecenia służby bhp zawarte w takich wnioskach, zanim brak zachowania należytego poziomu ergonomii zostanie zauważony przez inspektora pracy.
 • Instrukcje BHP
 • Instrukcja bhp obsługi maszyny do falcowania (23)
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy pracodawca może skierować pracownika do innej pracy (24)
   Czasowe powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym bez zmiany umowy o pracę jest dopuszczalne w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy.

Aktualności BHP - cały wykaz