Aktualności BHP - wydanie specjalne 2022/66

  • Instruktaż stanowiskowy kierowcy samochodu osobowego (3)
    Wśród zdarzeń, w wyniku których kierowcy samochodów doznają obrażeń lub ponoszą śmierć, najwięcej jest zdarzeń drogowych, w szczególności kolizji z innymi pojazdami lub przeszkodami. Ale do zakresu obowiązków kierowcy samochodu osobowego należą również zadania związane z przygotowaniem samochodu do jazdy, wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych, usuwanie drobnych usterek. Im również towarzyszą czynniki niebezpieczne i zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem go do pracy. W artykule omówiono zagadnienia, jakie należy omówić w czasie szkolenia dla kierowców.
  • Kierowca samochodu dostawczego – instruktaż stanowiskowy bhp (10)
    Instruktaż stanowiskowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko wskazuje zagrożenia, ale przede wszystkim sposoby ich unikania, co powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Kierowca samochodu dostawczego w trakcie pracy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. W artykule przedstawiono zagadnienia, jakie należy omówić podczas szkolenia wstępnego bhp – instruktażu stanowiskowego dla kierowcy samochodu dostawczego.

Aktualności BHP - cały wykaz