Aktualności BHP 2011/08

 • Zmiany w zakresie zadań Państwowej Inspekcji Pracy (2)
 • Badania i pomiary czynników szkodliwych oraz uciążliwych w środowisku pracy a PIP (2)
 • Polecenie - nowy środek prawny PIP (3)
 • Kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? (3)
 • Nowy sposób przeprowadzania kontroli w firmie przez Państwową Inspekcję Pracy (3)
 • Wymagania wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wentylacji szczególnej (6-7)
 • Wpływ czynnika ludzkiego na ocenę ryzyka zawodowego (8)
 • Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego a wypadki przy pracy (8)
 • Zagrożenia związane z ekspozycją na promieniowanie laserowe (9)
 • Przebieg wypalenia zawodowego (10)
 • Powoływanie i skład zespołu powypadkowego (11)

W dodatku do numeru

 • Warunki pracy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym (2)
  • Profilaktyka monotonii pracy (2)
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy u fotografa (3)
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • Praca na otwartym terenie - maksymalna temperatura (3)
  • Refundacja szkieł kontaktowych (4)
  • Drewniane drabiny w firmie (4)
  • 34oC w biurze! (4)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Potencjalne szkody, jakie może wyrządzić używany czynnik chemiczny (5)
  • Istotne elementy oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem niebezpiecznych czynników chemicznych (5)
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza zdarzenia wypadkowego przy frezarce (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym nr ... (7)
  • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (8)