• BHP przy monitorach ekranowych – nowe rozporządzenie coraz bliżej
  Rozporządzenie dotyczące warunków bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie było zmieniane od ponad 20 lat. Przez ten czas nastąpił ogromny postęp technologiczny, którego resort pracy najwyraźniej nie dostrzegał. To się jednak zmieniło. W końcu pojawił się projekt rozporządzenia, który w znacznej mierze upraszcza obowiązujące rozwiązania. Umożliwia też pracodawcy pewną swobodę w organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Co się dokładnie zmieni?
  • Nowe definicje i dookreślenia (3)
  • Laptop, ale przez pół dnia pracy (3)
  • Skutki długotrwałego użytkowania monitorów (4)
  • Nowe wymagania bhp i ergonomii (4)
  • Wejście w życie nowych przepisów (10)
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące ergonomii
  Ergonomia określana jest jako interdyscyplinarna nauka, zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych cech człowieka, zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonywanie przez niego pracy, przy stosunkowo niskim koszcie biologicznym. Uwzględnianie zasad ergonomii, zarówno w fazie projektowania, jak i eksploatacji obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń technicznych jest niesłusznie niedoceniane i traktowane marginalnie.
  • Czynniki kształtujące stanowisko pracy (11)
 • Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy biurowej
  W miarę możliwości należy unikać wykonywania pracy statycznej. Przy pracy bardziej męczą się mięśnie, które pozostawały unieruchomione w stanie napięcia, niż mięśnie, które wykonywały jakieś ruchy. Należy pamiętać, że straty energii podczas pracy biurowej można istotnie zmniejszyć przez organizację stanowiska roboczego z uwzględnieniem zasad ergonomii. Nie jest wprawdzie możliwe całkowite wyłączenie obciążenia statycznego w pracy biurowej, jednak możliwe jest znaczne jego ograniczenie.
  • Uciążliwości i zagrożenia na stanowisku pracy wyposażonym w komputer (12)
  • Czynniki kształtujące środowisko pracy (13)
  • Pomieszczenia pracy (13)
  • Oświetlenie (14)
  • Hałas (14)
  • Ogrzewanie (15)
  • Wentylacja, klimatyzacja (16)

Aktualności BHP - cały wykaz