Aktualności Ochrony Środowiska 2021/182

 • Temat numeru: Dowiedz się, ile wynoszą stawki opłat środowiskowych w 2021 roku
  Podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.
 • Nowe przepisy ws. obliczania poziomu zbierania ZSEiE
  Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, natomiast szczegółowy sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu jest określony w załączniku do rozporządzenia. Szczegóły poniżej.
 • Uwaga! Nowe kary w Prawie ochrony środowiska
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt ustawy nowelizującej Prawo ochrony środowiska (dalej: ustawa poś), która zmieni przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, m.in. wprowadzi nowe sankcje administracyjne. Ustawa będzie zmieniona, by dostosować obecnie obowiązujące przepisy dotyczące Rejestru do nowych przepisów UE.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w lutym 2021 roku
 • Nie zapomnij o sprawozdaniu do BDS!
  Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (F-gazach) to internetowy system, poprzez który składa się sprawozdania dotyczące m.in. obrotu i stosowania tych substancji. Została ona utworzona na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 • Już większość dokumentów możesz sporządzić w BDO
  Do końca grudnia jeszcze cześć dokumentacji należało prowadzić papierowo – nie było możliwości wprowadzenia jej do systemu BDO. Od stycznia 2021 roku uległo to zmianie. Czy jeszcze jakieś dokumenty muszę prowadzić papierowo? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
 • Transport odpadów a sprawozdanie odpadowe
  Pytanie: Czy firmy transportowe muszą wysyłać sprawozdanie o odpadach, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz