Aktualności Ochrony Środowiska 2021/185

 • Temat numeru – Którą emisję uwzględnia się w KOBIZE i opłatach
  Pytanie: Jakiś czas temu złożyłam wniosek o aktualizację pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. W operacie są wyszczególnione emitory i emisje pochodzące z procesu spawania, hartowania wyrobów stalowych (dochodzi do emisji akroleiny) oraz ze stanowisk, gdzie odbywa się ładowanie wózków akumulatorowych. Czy składając raport do KOBIZE oprócz procesu spawania należy zaraportować również proces hartowania oraz ładowania wózków akumulatorowych i czy należy je uwzględnić w opłatach za korzystanie ze środowiska?
 • Dotacje na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych coraz bliżej
  Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia, które określa warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
 • Co się zmieni w gospodarce odpadami w gminach
  Pojawił się projekt zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany mają na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawę sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Zmiany w budownictwie energooszczędnym
  Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowoprojektowane budynki są zobligowane do spełnienia zaostrzonych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Problemowe odcieki z miejsc magazynowania odpadów
  Mamy plac na którym zbierane są odpady. Jak wygląda sytuacja odprowadzania wód opadowych z takiego placu? Nie ma podłączenia do kanalizacji miejskiej. Aktualnie po deszczu woda sobie stoi i po jakimś czasie opada. Czy w ogóle trzeba tą sytuacje jakoś uregulować? Generalnie gromadzone jest wszystko na utwardzonym gruncie, ale czy deszcze nie wprowadzają do gruntu jakichś substancji z odpadów? Oczywiście wszystkie niebezpieczne odpady są gromadzone pod dachem w odpowiednich pojemnikach (mauzery itp.).

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz