Aktualności Ochrony Środowiska 2021/186

 • Temat numeru: Raport do KOBIZE – czy trzeba złożyć sprawozdanie za ubiegłe lata
  Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy wygasa z upływem 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał ten obowiązek. Wynika to z art. 7 ust. 2c ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077).
 • Czy Baza danych odpadowych połączyła się z JPK VAT
  Na stronie RCL (Rządowego Centrum Legislacyjnego) pojawił się pod koniec ubiegłego roku projekt zmiany ustawy o odpadach, zgodnie z którym miał zostać wprowadzony obowiązek umieszczania danych z dokumentów księgowych (faktur oraz rachunków) w systemie BDO. Przepisy te miały wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Czy faktycznie obowiązują?
 • Magazynowanie odpadów medycznych – czy konieczny dostęp do bieżącej wody
  Czy przy pomieszczeniu magazynującym odpady o kodach np. 18 01 02 i 18 01 03 musi być dostęp do prysznica bezpieczeństwa z bieżącą zimną i ciepłą?
 • Opłata za BDO – jakie konsekwencje na jej nieuiszczenie
  Część przedsiębiorców wpisanych do Bazy danych muszą uiszczać opłatę roczną z tytułu tego wpisu. Ile dokładnie to kosztuje, do kiedy trzeba zrobić przelew i co może się stać, jeśli przeoczyłeś ten termin?
 • Magazynowanie odpadów medycznych – czy konieczny dostęp do bieżącej wody
  Czy przy pomieszczeniu magazynującym odpady o kodach np. 18 01 02 i 18 01 03 musi być dostęp do prysznica bezpieczeństwa z bieżącą zimną i ciepłą?
 • Decyzje środowiskowe – praktyczne wskazówki dla inwestora
  Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezwykle czasochłonna, a czas jej trwania jest głównie uzależniony od szczegółowości karty informacyjnej przedsięwzięcia, bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jak uzyskać decyzję środowiskową bez zbędnej opieszałości? Szczegóły znajdziesz w tekście.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz