• Temat numeru: Istotne terminy i zmiany w branży opakowaniowej
  W zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi są planowane w najbliższym czasie duże zmiany. Spora część projektów, które je wprowadzą, nie ma jednak precyzyjnie określonych terminów. Jak wygląda orientacyjny terminarz i zakres tych zmian? Dowiesz się z artykułu.
 • Zmiany prawne
  • Biogazownie rolnicze – ułatwienia w inwestycjach
   Pod koniec czerwca został przez Senat przyjęty z poprawkami projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.
  • Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie – nowe przepisy
   Został opublikowany nowy projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
  • Zmiany dotyczące przepisów w zakresie wody i ścieków
   Pod koniec czerwca został przez Senat przyjęty i skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na czym mają polegać zmiany?
  • W jakich przypadkach karta informacyjna przedsięwzięcia jest konieczna
   Pytanie: Urząd poinformował, że musimy przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia - w jakich przypadkach jest ona konieczna? O czym należy pamiętać podczas jej przygotowywania i czy jako firma będziemy w stanie sami ją opracować - można gdzieś znaleźć wzory takich dokumentów?
  • Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej przez gminę
   Pytanie: Gmina zawiesiła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko (raport ooś). Po upływie 3 lat od zawieszenia inwestor nie złożył raportu, postępowanie zatem zostało umorzone. Po upływie kilku miesięcy inwestor złożył kolejny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (duś) na to samo przedsięwzięcie, załączając raport ooś. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Czy inwestor został zobowiązany do złożenia najpierw karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), a na dalszym etapie postępowania raportu?
  • Czy sprzedaż nieuszkodzonych opakowań jest możliwa
   Pytanie: Kupujemy do produkcji surowiec w workach Big-bag. Czy jeśli worki są nieuszkodzone możemy je odsprzedać, czy muszą być traktowane jako odpad?
  • Opłata za wprowadzanie produktów w opakowaniach
   Pytanie: Czy firma, która wprowadza do Polski wodę mineralną w butelkach plastikowych (np. 1,5 l), podlega opłacie, która wynika z dyrektywy SUP?
  • Magazyn towaru a odpowiedzialność za odpady i opakowania klientów
   Pytanie: Firma X prowadzi dla swoich zagranicznych klientów magazyn na terenie Polski, w którym następuje przeładunek towarów do innych środków transportu po czasowym ich magazynowaniu. Czasem towary są też przepakowywane w inne opakowania, a następnie organizowany jest transport tych towarów do klientów końcowych. Kto odpowiada za opakowania? Zamieszczone na nich logo są firm, które zlecają przepakowanie towaru. Kto odpowiada za odpady wytwarzane na magazynie w związku z przepakowywaniem towarów? Czy można odpowiedzialność za opakowania i odpady uregulować w umowach na świadczone usługi przeładunkowe i magazynowe?
  • Ilości wytwarzanych odpadów a obowiązki środowiskowe
   Pytanie: Otwieramy betoniarnię i szacujemy, że w ramach działalności powstanie rocznie około 700−800 kg odpadów niebezpiecznych (głównie oleje) i około 500 kg odpadów innych niż niebezpieczne. Czy powinniśmy uzyskać decyzje związane z odpadami?
  • Świadectwo energetyczne budynku a umowa najmu
   Zgodnie ze zmianą przepisów od 28 kwietnia 2023 r. przy wynajmie części budynku lub lokalu należy dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej. Czy obowiązek ten dotyczy także wysp w centrum handlowym? Co należy zrobić w przypadku wynajmowania pustego lokalu w centrum handlowym, kiedy nie ma możliwości sporządzenia świadectwa (w lokalu nie ma jeszcze żadnych urządzeń/instalacji)? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w tekście.
  • Jak sprawdzić, czy pracownicy są narażeni na hałas – część I
   Prowadzone od lat badania potwierdzają, że nadmierny hałas powoduje negatywne zmiany w obszarze psychiki, a długotrwałe przebywanie w głośnym otoczeniu może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Jak przedsiębiorca powinien sprawdzać, czy na stanowiskach pracy hałas nie jest nadmierny?
  • Opakowania wielomateriałowe – jak z nimi postępować
   Odpady opakowań wielomateriałowych podlegają szczególnemu traktowaniu przez przepisy Unii Europejskiej, które zostały wdrożone do naszego systemu prawnego. Jak z nimi postępować?
  • Sprawdź, jak przygotować się do kontroli realizowanej przez Wody Polskie
   Podczas kontroli Wód Polskich inspektorzy oceniają wizualnie urządzenia oraz instalacje znajdujące się na terenie zakładu. Z tekstu dowiesz się, jakie elementy wyposażenia i dokumenty będą podlegać kontroli.
  • Decyzje związane z inwestycją w oczyszczalnie ścieków
   Pytanie: Mamy dwie oczyszczalnie ścieków i niedługo będziemy modernizować małą oczyszczalnię (wiejską − znajdującą się w gminie, ale poza aglomeracją ściekową miasta) o RLM 446. Chcemy uprościć gospodarkę osadową w tej małej oczyszczalni jedynie do wybudowania zagęszczacza grawitacyjnego, a następnie do wywożenia zagęszczonego osadu (około 98% uwodnienia) wozem asenizacyjnym do dużej oczyszczalni ścieków w celu ustabilizowania go zgodnie z tamtejszą technologią, do uzyskania w efekcie odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe). Czy istnieją przeciwwskazania prawne do realizacji takiego projektu? Czy są konieczne specjalne pozwolenia?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz