• Posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP
  22 kwietnia we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Rada stanowi ciało doradcze i opiniodawcze zarządu głównego OSPSBHP, a w jej skład wchodzą prezesi zarządów oddziałów. Jednakże z uwagi na wagę tematów poruszanych podczas kwietniowego posiedzenia zaproszono również członków zarządów oddziałów oraz członków głównych i oddziałowych komisji rewizyjnych, sądów koleżeńskich.
 • W jaki sposób kadra kierownicza powinna kształtować bezpieczne zachowania pracowników?
  Kodeks pracy nakłada prawną odpowiedzialność za bhp na wszystkie osoby będące przełożonymi dla innych pracowników. Jest to odpowiedzialność osobista, warto więc rozumieć, jakich kwestii dotyczy i jak w praktyce kadra kierownicza różnych szczebli winna tę odpowiedzialność wypełniać.
 • Problemy pomiaru kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa
  Kultura bezpieczeństwa i klimat bezpieczeństwa to pojęcia bliskoznaczne, ale nie tożsame. Kultura bezpieczeństwa jest konstruktem szerszym, bardziej ukrytym i przez to trudniejszym do obserwacji i pomiaru. Oba konstrukty podlegają zmianom w czasie, przy czym klimat bezpieczeństwa jest „bieżącym postrzeganiem” kultury bezpieczeństwa przez pracowników, jej swoistym barometrem. Pomiar klimatu bezpieczeństwa może stanowić dobry punkt wyjścia do głębszego pomiaru kultury bezpieczeństwa. Istnieje wiele narzędzi do pomiaru kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa. Różnią się one poziomem złożoności. Pomiar kultury bezpieczeństwa i klimatu bezpieczeństwa powinien wiązać się z refleksyjnością i benchmarkingiem oraz analizą zmian w czasie. Inaczej może prowadzić do „pułapki złudzenia bezpieczeństwa”.
 • Działalność związkowa a uprzywilejowanie pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji
  Prawo działacza związkowego do ochrony trwałości stosunku pracy nie ma charakteru bezwzględnego. Zindywidualizowane okoliczności sprawy mogą niekiedy uzasadniać oddalenie powództwa pracownika o przywrócenie do pracy i zasądzenie w to miejsce odszkodowania, a w wyjątkowych wypadkach oddalenie powództwa w całości.
 • Dokument doniesiony z opóźnieniem a uprawnienia pracownicze
  W praktyce niejednokrotnie występują sytuacje, gdy pracownik w trakcie trwającego już od jakiegoś czasu zatrudnienia dostarcza pracodawcy dokument, którego treść rzutuje na zakres jego uprawnień pracowniczych. Dokumentem tym może być świadectwo pracy z innego zakładu pracy, zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, czy też dowolny dokument potwierdzający okres, którego doliczenia do stażu pracy wymagają przepisy. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić pracodawca? Uznać udowodnione w ten sposób uprawnienia jedynie od daty okazania dokumentu na przyszłość, czy też dokonać wstecznej weryfikacji, co w przypadku uprawnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi może niejednokrotni
 • Bezpieczeństwo wpisane w DNA
  Targi SAWO – Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa – to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów sprzętu i wyposażenia służącego bezpieczeństwu, ochronie zdrowia. To miejsce spotkań służby bhp, handlowców i producentów, specjalistów oferujących szkolenia i usługi bhp, przedstawicieli służb ratowniczych i mundurowych. Na tegorocznych SAWO, które odbyły się w Poznaniu w dniach 25–27 kwietnia, swoją najnowszą ofertę zaprezentowało blisko 200 firm z branży ochrony pracy z Polski i zagranicy. Trzy dni targów bhp i ppoż. to nowości produktowe, merytoryczne wydarzenia podejmujące aktualną problematykę, najnowsze trendy w ratownictwie specjalistycznym.
 • Urazowa amputacja ręki
  Do wypadku doszło na budowie jednego z odcinków autostrady A1. Poszkodowany został pięćdziesięcioletni pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Do jego codziennych, typowych obowiązków należały szeroko pojęte procesy transportowe i zaopatrzeniowe, zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz poleceniami kierownika budowy i/lub kierowników poszczególnych rodzajów robót. Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego – bezpośrednio przed wypadkiem kierowca z uwagi na chwilowy przestój w realizacji swoich zadań (oczekiwał na zlecenie kolejnego transportu) postanowił zrobić sobie obchód po obsługiwanym odcinku budowy.
 • Inteligentne środki ochrony indywidualnej: inteligentna ochrona na przyszłość (7). Lekcja 148
  W artykule omówiono pojawienie się inteligentnych środków ochrony indywidualnej (ang. smart PPE) w miejscu pracy. Łączą one tradycyjne środki ochrony z ulepszonymi materiałami lub elementami elektronicznymi i mogą gromadzić dane o użytkowniku, środowisku pracy lub własnym zastosowaniu. Chociaż te nowe technologie obiecują większe bezpieczeństwo i komfort dla pracowników, nadal istnieje wiele przeszkód, które należy pokonać, aby zapewnić ich skuteczność. Mając to na uwadze przeanalizowano wyzwania, przed którymi stoją zainteresowane strony, takie jak potrzeba ustanowienia norm oraz odpowiednich ram testowania i certyfikacji. Opracowanie zawiera zalecenia, które mają pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu potencjalnych korzyści płynących z inteligentnych środków ochrony indywidualnej, podkreślając znaczenie współpracy między użytkownikami i producentami w tej dziedzinie.
 • „Dzień Lądowca” w Politechnice Krakowskiej
  Pracownicy sektora budowlanego są grupą zawodową najczęściej ulegającą wypadkom przy pracy. Wśród nich najwięcej wypadków występuje w sektorze małych i średnich przedsiębiorców, a prawdziwą zmorą polskiego budownictwa są upadki z wysokości.
 • Partnerstwo dla bezpieczeństwa
  Na przełomie marca i kwietnia miała miejsce druga część przestoju remontowego w rafinerii LOTOSU, podczas którego zatrzymano aż 50 z 65 instalacji znajdujących się na terenie koncernu w Gdańsku. Prace były realizowane przez ponad 3 tysiące pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych. Czas remontu został wykorzystany na czyszczenie urządzeń rafineryjnych z zanieczyszczeń z przerobu ropy naftowej. Przeprowadzono liczne rewizje wewnętrzne, przeglądy, inspekcje dozorowe oraz badania stanu technicznego różnych obiektów instalacji produkcyjnych. Sprawdzono, wyremontowano, a także wymieniono osprzęt automatyczny i elektryczny, w tym aparaturę i urządzenia kontrolne, pomiarowe oraz zabezpieczające. W efekcie wzrosła efektywność zakładu oraz bezpieczeństwo techniczne instalacji.
 • Technika na co dzień
  Wygoda i komfort podczas pracy na kolanach MILWAUKEE® z myślą o fachowcach z branży budowlanej, wykończeniowej czy hydraulicznej zaprojektowało zaawansowane nakolanniki, które zapewniają komfortową pracę i długie użytkowanie. Gwarantują to użyte materiały takie jak nylon balistyczny, wyściółki z pianki oraz żelowe wkładki. MILWAUKEE® w swojej ofercie ma między innymi Żelowe Nakolanniki Ochronne (nr artykułu 4932478137), które mają wytrzymały i twardy korpus zewnętrzny chroniący przed urazami, podwójnie regulowane paski, zapewniające świetne trzymanie i dopasowanie do rozmiaru oraz klamry przystosowane do wielokrotnego zapinania i odpinania.
 • Układy do transportu zwojów
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy maszyn do pakowania zwojów papierów stosowanych w zakładach wytwarzających i wykańczających papier. Spis opublikowanych dotychczas list czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”). Cyfrowa wersja większości z tych publikacji znajduje się w Portalu Informacji Technicznej (www.sigma-not.pl).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz