• Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  Przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r. 23. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 marca 2023 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz U poz. 456). Data wejścia w życie: 25 marca 2023 r.
 • Jak potwierdzić swoje kompetencje zawodowe?
  Jednym z ważniejszych elementów jubileuszu trzydziestolecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (o którym pisaliśmy w ATEŚCIE 3/2023) była dyskusja o problemach, kierunkach rozwoju i przyszłości tej organizacji. Niektóre wątki z tej dyskusji dotyczyły zagadnień istotnych dla całej służby bhp i dlatego chciałbym je tutaj przywołać.
 • O metodzie
  Badanie empiryczne, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym cyklu artykułów wykonano z wykorzystaniem wywiadu bezpośredniego (osobistego), który jest techniką typową dla analiz jakościowych.
 • Statystyczna karta wypadku – jak wypełniać od 1 stycznia 2023 r. (cz. 1) Szczegółowe objaśnienia
  Celem artykułu jest omówienie zmian wprowadzonych do wzoru Statystycznej karty wypadku Z-KW oraz objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych. 9 grudnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Zakończyło to długotrwały proces prac związany z m.in. dostosowaniem zbieranych danych dotyczących wypadków przy pracy do norm Europejskich Statystyk w Zakresie Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at Work – ESAW) oraz usprawnieniem polityki prewencyjnej wspierającej poprawę warunków pracy.
 • Kwoty jednorazowych odszkodowań
  7 marca br. w Monitorze Polskim (MP z 2023 r., poz. 252), jak co roku, opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Książki rozlosowane wśród prenumeratorów ATESTU
  Wśród osób, firm, instytucji, które do 10 marca br. zamówiły całoroczną prenumeratę miesięcznika ATEST (w dowolnej wersji) zostały rozlosowane książki „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakość. Profesjonalizm. Wyzwania”
 • Nowa część E akt osobowych
  Konsekwencją wprowadzenia do Kodeksu pracy przepisów umożliwiających pracodawcom przeprowadzanie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i innych podobnie działających środków jest zmiana przepisów DokPracR1. W wyniku tej zmiany do akt osobowych2 pracowników wprowadzona zostanie nowa część E, która będzie służyła do przechowywania dokumentów związanych z przedmiotową kontrolą oraz dokumentów powstających w wyniku badania na omawianą okoliczność, przeprowadzonego przez organ ochrony porządku publicznego. 
 • Magazynier – robotnik magazynowy (cz. 12)
  Uważni czytelnicy cyklu „Lekcje bhp” opisującego stanowiska pracy osób zatrudnionych w magazynach wiedzą już właściwie wszystko na temat stworzenia poprawnego pod względem przestrzegania przepisów bhp stanowiska tego rodzaju. A jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście warunki pracy w magazynach odpowiadają przynajmniej minimum ochrony życia i zdrowia oferowanej przez nasze prawo? Z całą pewnością generalnie nie jest najgorzej, ale warto wskazać pewne uchybienia wynikające często nie ze złej woli pracodawcy (czytaj: względów ekonomicznych), a po prostu z niezrozumienia obowiązujących przepisów.
 • Targi bhp w Katowicach
  8–9 marca br. odbyły się w Katowicach największe w południowej Polsce Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2023. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 wystawców z kraju oraz zagranicy, w tym z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Słowacji, Niemiec i Włoch. Było to szczególne spotkanie, nie tylko ze względu na jubileusz – 20. edycję targów, ale przede wszystkim z uwagi na wysoki poziom merytoryczny wydarzeń towarzyszących targom oraz liczbę zwiedzających – ponad 3000 osób reprezentujących firmy świadomie dbające o bezpieczeństwo i jakość pracy pracowników z całej Polski.
 • Staliśmy się wiarygodną i rozpoznawalną organizacją
  Rozmowa z Piotrem Kaczmarkiem, prezesem Grupy Interlis i Polskiej Grupy BHP, działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Robert Kozela: Od kiedy działa pan w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP? Piotr Kaczmarek: Od 20 listopada 2003 r. – najpierw jako członek, a następnie, od lutego 2013 r. do kwietnia 2021 r., jako prezes oddziału kaliskiego OSPSBHP. W latach 2007–2017 byłem członkiem Zarządu Głównego – dzięki temu bardzo dobrze znam problemy naszej organizacji. Od 2010 do 2017 r. byłem dyrektorom Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby BHP OSPSBHP z siedzibą w Kaliszu, organizowałem wiele szkoleń dla członków stowarzyszenia.
 • Wektory BHP Intersafe & DNV – Forum Praktyków
  Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków to cykliczna konferencja skierowana do praktyków bhp i wellbeingu, organizowana przez INTERSAFE a Lyreco Company oraz DNV. Druga edycja wydarzenia odbyła się 9 marca w ramach 20. jubileuszowych międzynarodowych Targów BHP w Katowicach i przyciągnęła setki najlepszych specjalistów, którzy dzielili się swoją wiedzą oraz szerzyli kulturę bezpieczeństwa i dobrostanu psychicznego w miejscach pracy.
 • Polecenie przełożonego wydane wyłącznie w interesie „prywatnym”
  Jeżeli przyczyna zewnętrzna zadziałała poza miejscem i czasem wykonywania normalnych czynności pracownika, wtedy niezbędne jest stwierdzenie związku funkcjonalnego prowadzącego do zdarzenia. Wyłączenie tego związku następuje zaś w sytuacji, gdy pracownik przez istotę, sposób, a zwłaszcza czas trwania swej czynności i sposób zachowania daje do zrozumienia, że chce poświęcić się innym czynnościom o celach obcych pracodawcy, niezwiązanych z zatrudnieniem.
 • Wpływ „Long Covid” na pracowników i miejsca pracy oraz rola bhp (3)
  COVID-19 może wywołać objawy, które utrzymują się u niektórych zarażonych osób przez tygodnie, a nawet miesiące po ustąpieniu pierwotnego zakażenia. Zjawisko to, znane jako Long Covid, ma znaczący wpływ na pracowników i miejsca pracy, co przekłada się na konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). W niniejszym dokumencie do dyskusji1 przedstawiono wyzwania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom spowodowanym występowaniem u pracowników Long Covid, a także przeanalizowano środki, które można podjąć na poziomie polityki, badań i wdrażania w celu ograniczenia skutków Long Covid.
 • Zarządzanie zdrowiem psychicznym w przedsiębiorstwie
  „Praktyczne aspekty zarządzania zdrowiem psychicznym w przedsiębiorstwie” to temat konferencji, która odbyła się 8 marca br. podczas Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2023 w Katowicach. Konferencja została zorganizowana przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa przy współpracy katowickiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
 • Stowarzyszenie ma ogromny potencjał
  W maju kończy się kadencja obecnego Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, którego prezesem jest Elżbieta Bożejewicz. To jej druga kadencja na tym stanowisku – statut organizacji dopuszcza sprawowanie funkcji prezesa zarządu przez dwie kadencje pod rząd. Wybory nowych władz stowarzyszenia odbędą się 19 maja w Iławie, wtedy też będzie okazja do podsumowania działań podejmowanych przez ZG i inne organy statutowe. My poprosiliśmy E. Bożejewicz o krótkie podsumowanie jej pracy w zarządzie, a także ocenę stowarzyszenia, którym kierowała przez osiem lat.
 • Technika na co dzień
  Odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia Wyniki prac naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zostaną wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach.
 • Moc inspiracji na firmowy dzień bezpieczeństwa 2023
  Wiosnę czuć już w powietrzu! A jak wiosna nadciąga, to również dużymi krokami zbliżamy się do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który tradycyjnie przypada na 28 kwietnia (w tym roku będzie to piątek). Wśród polskich przedsiębiorstw z roku na rok rośnie zainteresowanie organizacją dni bezpieczeństwa/tygodnia bezpieczeństwa, który często planowany jest właśnie na końcówkę kwietnia.
 • Warcaby BHP
  Wspólnie z firmą TAM (www.tam.com.pl) proponujemy Państwu rozrywki umysłowe. Zgodnie z dewizą, że należy bawić ucząc, nasze zadania dadzą nie tyko chwilę wytchnienia, ale i umożliwią przypomnienie sobie wiedzy branżowej. W tym miesiącu oferujemy zabawę z warcabami.
 • Rola psychologii w kreowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy
  28 kwietnia co roku obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Z tej okazji organizowanych jest wiele wydarzeń promujących bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.
 • Podstawy mechaniki pękania
  Czytelników ATESTU nie trzeba przekonywać, że pękanie elementów maszyn, mostów, zbiorników itd. jest zjawiskiem częstym, skrajnie niekorzystnym. Jest też przyczyną znacznych strat ekonomicznych1 Zjawisko pękania występuje „od zawsze”, a jego negatywne skutki powodują, że ludzie, też „od zawsze”, starają się pękaniu zapobiegać.
 • Polskie wersje norm dla maszyn rolniczych i leśnych
  W drugim półroczu 2022 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował szereg norm w polskiej wersji językowej zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE dotyczących maszyn rolniczych i leśnych.
 • Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarki
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy prasownic do wyrobów płaskich, wprowadzarek i składarek. Spis opublikowanych dotychczas list czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”). Cyfrowa wersja większości z tych publikacji znajduje się w Portalu Informacji Technicznej (www.sigma-not.pl).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz