• Nasilić prace i negocjować, a nie wetować (3)
 • Globalne tendencje (4)
  Artykuł jest przeglądem problemów, które czekają ludzkość na początku nowego stulecia. Wzrost zaludnienia cechować będzie starzenie się społeczeństw, różnice terytorialne w szybkości wzrostu demograficznego i migracje. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska to przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza i wzrost produkcji chemikaliów. Urbanizacja pogorszy warunki życia w aglomeracjach. Zmiany w środowisku naturalnym to utrata bioróżnorodności i zużycie surowców naturalnych. 
 • Amerykańskie i europejskie działania dla ograniczenia zużycia energii w budownictwie (6) Równoważenie rozwoju budownictwa i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych realizowane jest w różny sposób w USA i UE. W Stanach wprowadzono opłatę za tonę CO2 i liczenie efektywności kosztów w pełnym cyklu życia projektu budowlanego oraz finansowanie z budżetu federalnego prac naukowo-badawczych nad ograniczeniem zużycia energii w całym sektorze budowlanym. W Unii ustalono administracyjnie limity emisji i opłaty za tonę emisji CO2 oraz nałożono na inwestorów obowiązek opracowania oceny energetycznej każdego obiektu budowlanego. Autor przedstawia organizację i kierunki prac naukowo-badawczych.
 • Fenologia i fenologiczne pory roku (8)
  Zmiany w przyrodzie pod wpływem pór roku zwracały uwagę już w starożytności. Z czasem systematyczne obserwacje zmian w przyrodzie, w zależności od czynników klimatycznych, nabierały wielkiego znaczenia w gospodarce, przede wszystkim w rolnictwie, gdyż prace agrotechniczne powinny przebiegać zgodnie z rytmem fenologicznych pór roku.
 • Gwiaździsty higrometr (11)
 • Biomasa: Nie - dla współspalania w elektrowniach (12)
  W kwietniu br. odbyła się w Berlinie konferencja poświęcona unijnemu projektowi Fostering the Sustainable Usage of Renowable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action. Miała charakter przełomowy, jeśli chodzi o stanowisko ekspertów w energetycznym wykorzystaniu biomasy. Motywem przewodnim była sceptyczna ocena wykorzystywania biomasy do produkcji energii elektrycznej. Stanowisko to podzielali wszyscy uczestnicy konferencji, szczególnie przedstawiciele Czech i Polski. Przedstawili oni alternatywną koncepcję lokalnego wykorzystania biomasy dla celów grzewczych, przede wszystkim na wsi. 
 • Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM (2) (14)
 • Ekonomia środowiska - Reguła Hotellinga (19)
 • Patrząc w przyszłość, korzystajmy nawet z "nawiedzonych ekologów" (2) (21)
 • Energetyka przyjazna środowisku (23)
  Uzależnienie najgroźniejsze; Po co chronić środowisko?; Lekceważymy ekologię 
 • Z orzecznictwa ETS - Wyrok Trybunału z 15 marca 2012 r. w sprawie zapobiegania poważnym szkodom w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich, C - 46/11 (24)
 • Dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (25)
 • Czy matka natura jest dobrą, czy złą matką? (26)
 • Mikołaj Kopernik - 500 lat wiedzy eksperymentalnej (28)
 • Listy do redakcji - O AURZE na jubileusz (30)
 • Mineralny wszechświat wulkanów (31)
 • Tajemnice zdrowia - Jadowite... (34)
  W nadchodzącym lecie, przebywając na łonie natury, narażeni jesteśmy na wiele niebezpieczeństw, m.in. na ukąszenie jadowitych zwierząt. Autorka informuje, jak należy postępować po ukąszeniu przez żmiję zygzakowatą i kleszcza, użądlenie przez osy, pszczoły czy szerszenie i poparzenie przez chełbią modrą. 
 • Paragraf i środowisko - Dofinansowywanie działalności ratowniczej (36)
 • Wiadomości z internetu (37)
  Panele słoneczne przygotowywane z użyciem działa jonowego; Paliwo z kokosowych skorup; Słoneczne autostrady; Poznano przyczynę wymierania pszczół 
 • Kronika ekologiczna - marzec-kwiecień 2012 (38)
  Poprawa stanu środowiska wód Bałtyku; Współpraca polsko-czeska; W Polsce odkryto paleontologiczne Eldorado; Nowa oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu; Pole golfowe na byłym wysypisku śmieci; Laury ekoprzyjaźni 
 • Recenzje - Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Hortulus. Ogrody marzeń. Marzenie spełnione (39)
 • Krzyżówka
 • Dodatek ekologiczny dla szkół nr 211
  Ratowanie Morza Bałtyckiego