• Kolejna szansa dla Ziemi
  Początki światowych konferencji na rzecz ochrony środowiska sięgają 1972 roku. Wtedy po raz pierwszy w Sztokholmie zorganizowano konferencję ONZ poświęconą ochronie środowiska. Hasło, towarzyszące temu wydarzeniu brzmiało: „Mamy tylko jedną ziemię”. Sama konferencja zaowocowała wieloma ważnymi publikacjami, choć z punktu politycznego była nieudana. Świat nie był przygotowany na rewolucję, która tak naprawdę miała dopiero nadejść.
 • Młodzieżowa Konferencja Klimatyczna
  Kilka dni przed oficjalnym otwarciem Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – COP 27 w Sharm El-Sheikh w Egipcie, ponad tysiąc młodych ludzi z ponad 140 krajów zakończyło trzydniowe obrady – Konferencję Młodzieży ds. Zmian Klimatu COY 17.
 • Europa nową siłą w dziedzinie innowacji
  Skuteczna i szybka transformacja cyfrowa przemysłu i infrastruktury społeczno-gospodarczej, Europejski Zielony Ład oraz kluczowa rola nauki i technologii w tym zakresie – były głównymi tematami Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego (CETEF’22), które odbyło się na Politechnice Wrocławskiej. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych pod auspicjami Komisji Europejskiej przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
 • Konieczna rozbudowa i modernizacja sieci
  Wyzwania związane z dekarbonizacją przemysłu i transformacją w kierunku mobilności zeroemisyjnej wychodzą poza sektor motoryzacji. Zapewnienie odpowiedniej ilościowo i jakościowej infrastruktury rodzi olbrzymie wyzwania dla producentów i dystrybutorów energii elektrycznej. W tej sytuacji niezbędna jest pomoc rządu w systemowej transformacji. O tych zagadnieniach rozmawiali uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbyło się w minionym miesiącu w Sopocie.
 • Europejski handel emisjami
  Europejski handel emisjami został sprowokowany przez Protokół z Kioto. Zaczynał skromnie, jako mechanizm ułatwiający sprostanie wymaganiom redukcji emisji dwutlenku węgla. Ale z czasem stał się ważnym składnikiem europejskiej polityki ochrony środowiska. Pomimo licznych potknięć i błędów, wytyczył ścieżkę dekarbonizacji europejskich gospodarek. Zapewnił również europejskim rządom strumień przychodów budżetowych pochodzących ze sprzedaży pozwoleń.
 • Potencjał biobójczy roślin alternatywą dla rolnictwa zrównoważonego
  Szerokie zastosowanie syntetycznych pestycydów we współczesnym rolnictwie, ich toksyczność oraz negatywny wpływ na środowisko naturalne sprawiają, że poszukiwane są ich naturalne, mniej szkodliwe zamienniki. Substancje pochodzenia roślinnego charakteryzują się bardzo szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Prowadzone w tym zakresie szeroko zakrojone badania naukowe dotyczące alternatywnych metod w ochronie roślin uprawnych są obiecujące i stanowią przyjazne dla środowiska rozwiązania dla zwiększenia produkcji roślinnej.
 • Rekultywacja terenów pokopalnianych na przykładzie Hiszpanii: roślinność i geomorfologia (1)
  Rekultywacja terenów pokopalnianych to obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed ludźmi w kontekście ochrony środowiska. Wszystkie etapy tego procesu należy dostosować do panujących w określonym miejscu warunków klimatycznych, geomorfologicznych i aspektów społeczno-ekonomicznych. Przed wprowadzeniem pożądanej roślinności należy odpowiednio ukształtować teren oraz zadbać o odpowiednie nawożenie. Udany przebieg rekultywacji zależy więc od współpracy specjalistów z różnych dziedzin. W lipcu 2022 roku w Hiszpanii odbyło się szkolenie dotyczące nowych wyzwań w rekultywacji terenów pokopalnianych związanych z połączeniem geomorfologii z zarządzaniem glebą i roślinnością, w ramach którego naukowcy zainteresowani tą tematyką mogli wymienić się swoimi doświadczeniami.
 • Las bogactwem ludzkości i arcydziełem natury
  Ludzie od zarania dziejów chronili się w lesie, zdobywali w nim pożywienie i ubiór, czerpiąc z niego w sposób zachłanny, nieprzemyślany, niewiele w zamian mu dając. Od pewnego czasu to podejście zmieniło się i zaczęto doceniać korzyści płynące z lasów, co przełożyło się na dbanie o ich ratowanie.
 • Beskidy
  Beskidy to grupa pasm górskich w łańcuchu młodych Karpat rozpoczynająca się na rzece Beczwie na zachodzie i ciągnąca się aż po rzekę Czeremosz: jest to długość około 600 km. Beskidy podobnie jak i całe Karpaty to młode góry typu fałdowego pochodzące z orogenezy alpejskiej. Beskidy zbudowane są fliszu.
 • Czy klimatyczne zawirowania mogą wymieść lasy?
  Ukorzeniona w glebie roślina się nie przemieszcza. Ale cały gatunek – już tak. Zasięgi występowania gatunków roślin i grzybów kształtują się, między innymi dzięki zjawisku anemochorii, czyli przenoszeniu przez wiatr nasion, pyłku czy zarodników. Bez wiatru wiele gatunków nie mogłoby się rozmnażać, rozprzestrzeniać... nie istniałoby. Jak więc zmiany klimatyczne, powodujące zaburzenia w sile i częstości występowania wiatrów na Ziemi, wpływają na gatunki tak nierozerwalnie związane z przemieszczaniem się mas powietrza?
 • Czy zachowanie bioróżnorodności jest możliwe bez wielu gatunków drzew?
  Bioróżnorodność to fundament życia, który jest niezbędny człowiekowi, nie tylko w ramach szeroko pojmowanej ochrony środowiska, ale przede wszystkim ochrony zdrowia i prowadzenia zrównoważonej gospodarki. O bioróżnorodność należy szczególnie dbać, bo jej istotne składowe zanikają w szybkim tempie w wyniku szeroko pojętej działalności antropogenicznej. Na te kwestie szczególny nacisk kładzie Unia Europejska w założeniach strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”, której priorytetem jest między innymi zachowanie naturalnych siedlisk dla wielu gatunków zwierząt oraz tworzenie skupisk różnych roślin na terenach rolniczych. W tego rodzaju zbiorowiskach powinny znajdować się także te gatunki drzew, które są nie tylko cenne krajobrazowo, ale stanowią także źródło pokarmu dla zapylaczy oraz dają miejsce schronienia i gniazdowania dla ptaków.
 • Uwaga na rdestowiec ostrokończysty
  Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) nazywany również rdestem japońskim lub rdestocem japońskim jest chwastem, naturalnie występującym w przyrodzie. Roślinę zalicza się do rodziny rdestowatych (Polygonaceae) rosnących głównie w strefie klimatu umiarkowanego.
 • A co jak stracimy dzikie gatunki roślin i zwierząt?
  Źródłem związków chemicznych z których uzyskujemy bezcenne leki są gatunki dzikich roślin, zwierząt, bakterii czy grzybów. Tymczasem dzisiaj obserwujemy utratę kolejnych dzikich gatunków. Liczebność populacji kręgowców doświadczyła katastrofalnego spadku o 69% od 1970 roku. Poszukiwanie naturalnych leków to dzisiaj wyścig z czasem. Epibatydyna to alkaloid wydzielany przez gruczoły skórne ekwadorskiej żaby drzewołaza, stanowi ona alternatywę dla morfiny. Do odkrycia tej substancji mogło nie dojść, gdyż siedliska tego gatunku żaby nieustannie kurczą się pod wpływem działalności człowieka, a odkrywcy tej substancji w trakcie pierwszej wizyty w Ekwadorze pobrali zbyt małą ilość tej substancji. Kalanolid A jest skuteczny w leczeniu jednego ze szczepów wirusa HIV. Wyizolowany został z liści drzewa bintangor. Gdy w rejon jego występowania wysłano nową ekspedycję okazało się, że drzewa zostały ścięte przez tubylców na drewno lub materiał budulcowy.
 • Ptasi sąsiedzi zimą
  Zima jest wyjątkowo trudnym okresem dla ptaków żyjących w naszym klimacie. Dzień staje się coraz krótszy, a słońce wędruje nisko nad horyzontem, dając znikomą ilość ciepła. Zamarza woda, ziemia skuta jest mrozem i często pada śnieg, który potem długo zalega. W ciągnącą się w nieskończoność zimową noc, temperatura regularnie spada poniżej zera.
 • Zużycie prądu w domu
  Nie tylko każdy dom jest inny, ale również każda rodzina. W niektórych domach energia elektryczna zużywana jest tylko przez lodówkę i pralkę, a w innych prąd zużywa się jeszcze do ogrzewania pomieszczeń, zmywania naczyń, gotowania, czy ogrzewania wody. Zużycie prądu zależy przede wszystkim od liczby i czasu wykorzystania sprzętów, które są zasilane energią elektryczną.
 • Oszczędność w każdym stopniu
  W trakcie kryzysu paliwowego racjonalne korzystanie z ogrzewania staje się koniecznością. Do niemarnowania ciepła i oszczędzania zachęcają Polaków w kampanii edukacyjnej „20 stopni” Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i wspierający ją dostawcy ciepła systemowego. W okresie jesienno-zimowym w większości polskich domów średnia temperatura wynosi 22°C lub więcej. Obniżenie jej nawet o jeden stopień pomoże zaoszczędzić i zmniejszyć koszty ogrzewania.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz