Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/06

 • Procedury postępowania przy usuwaniu szkód spowodowanych historycznym górnictwem w Saksonii
  Problem zabezpieczenia zlikwidowanych kopalń podziemnych, których rodowód często sięga nawet XV w., jest zagadnieniem aktualnym i ważnym z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Regulacje prawne w tym względzie nakładają na przedstawicieli Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego zadania nadzorowania i kontroli takich obiektów. Artykuł opisuje procedury postępowania w przypadku zaistnienia szkód pochodzenia górniczego spowodowanych przez obiekty historycznego górnictwa. Jednocześnie wskazuje możliwe źródła finansowania działań na rzecz zabezpieczenia, profilaktyki oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych.
 • Realizacja upodatnienia zmechanizowanej obudowy ścianowej
  W artykule przybliżono problematykę doboru zmechanizowanej obudowy ścianowej do warunków górniczo-geologicznych. W oparciu o przegląd literatury zdefiniowano pojęcie upodatnienia i przedstawiono dotychczas stosowaną w tym zakresie metodę. Zaprezentowano wyniki badania, w oparciu o które zaproponowano prowadzenie ocen upodatnienia po zakończonej eksploatacji ściany.
 • Promieniotwórczość wód i osadów oraz usuwanie radu z wód dołowych kopalń w zakresie właściwości miejscowej OUG w Katowicach
  W artykule, na tle przeglądu stężeń substancji promieniotwórczych w wodach i osadach dołowych zakładów górniczych położonych w zakresie właściwości miejscowej OUG w Katowicach, omówiono realizację i efekty programu oczyszczania wód podziemnych z nuklidów promieniotwórczych przez PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” w Bieruniu. Przedstawiono także innowacyjną metodę oczyszczania wód z nuklidów promieniotwórczych za pomocą materiałów zeolitowych
 • Symfonicy i Żeńska Orkiestra Salonowa ze „Staszica”
 • Górnicy na olimpijskim podium

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz