Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/07

 • Kolekcjonowanie, eksponowanie i obrót minerałami promieniotwórczymi
  Poziom promieniowania jonizującego niektórych minerałów, odnajdywanych również w Polsce, bywa bardzo wysoki. Pozyskiwanie, kolekcjonowanie i ekspozycja takich minerałów, mimo że są naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej, jest obwarowane przepisami. Właściwe ich przechowywanie i oszacowanie narażenia są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony radiologicznej.
 • Analiza wyników badań schładzacza powietrza w aparatach regeneracyjnych typu „-70 i BG-4 plus
  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących schładzania powietrza wdychanego przez ratownika pracującego w aparacie regeneracyjnym typu W-70 (za pomocą urządzenia SAT-2M firmy Faser) i aparacie regeneracyjnym BG-4 plus firmy Dräger. Badania przeprowadzono podczas ćwiczeń ratowniczych w komorze ćwiczeń OSRG Bytom – Zabrze, która wyposażona jest w specjalne pomieszczenie strefy cieplnej. Ich celem było określenie zależności czasu pracy w aparatach regeneracyjnych od temperatury otoczenia.
 • Sposoby ewakuacji osób z naczyń wyciągowych urządzeń transportu pionowego w Kopalni Soli „Wieliczka”
  Opracowanie dotyczy zagadnienia bezpiecznej ewakuacji osób z szybu lub szybika w zakresie: sposobu prowadzenia ewakuacji, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia ewakuacji oraz czasu jej trwania. Przedstawiono stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne dotyczące ewakuacji osób z szybów i szybików oraz przeprowadzone modernizacje urządzeń transportu w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., gdzie prowadzony jest ruch turystyczny.
 • Wojciech Kościelniak, emerytowany pracownik KWK „Bolesław Śmiały”. Żywe klejnoty
 • Górnika można spotkać nie tylko w kopalni
 • Jedziemy do wód – górnicze sanatoria nie tylko dla górników

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz