• Technologia likwidacji IX poziomu Kopalni Soli “Wieliczka”
  Po ponad siedmiowiekowej eksploatacji Kopalnia Soli „Wieliczka” wymaga zdecydowanych działań zabezpieczających przed zagrożeniem wodnym. W artykule przedstawiono sposób odbudowy wewnętrznego filara bezpieczeństwa, polegający na szczelnym wypełnieniu najgłębszego poziomu IX w kopalni do wysokości spągu poziomu VIII. Ze względu na zatopienie wyrobisk poziomu IX, występujące od katastrofalnego dopływu wody i fazy stałej do poprzeczni Mina w 1992 r., jedynym sposobem dotarcia do tych wyrobisk było wykonanie otworów z poziomów VIII i VII. Do skutecznego wypełnienia wskazanych wyrobisk zastosowano metodę iniekcji rurociągowej uzupełnioną metodą iniekcji otworowej.
 • Kwalifikacje do wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w rozumieniu Pgg
  W artykule omówiono zagadnienie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego. Przedstawiono wymagania w zakresie kwalifikacji, podmioty właściwe do sprawdzenia ich posiadania oraz sam proces sprawdzania.
 • Górnicze i geologiczne aspekty eksploatacji wód leczniczych w rejonie UZG Ustroń
  W artykule przedstawiono budowę geologiczną złoża, w tym chemizm wód leczniczych w rejonie uzdrowiska Ustroń, oraz zagadnienia górnicze wydobycia, w tym konstrukcję otworów eksploatacyjnych i tłocznych oraz bezpieczeństwo eksploatacji.
 • Stałe komisje eksperckie powołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (zagadnienia wprowadzające)
 • Dostali drugie życie – opowieść o górnikach uratowanych z górniczych katastrof
 • Po „ostatniej tonie” w kopalni wciąż można fedrować. Do wzięcia są woda, ciepło i sól
 • Izba Tradycji Kopalni Złota w Złotym Stoku. Złoto, arszenik i kilkaset lat historii

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz