• Rekultywacja gruntów przekształconych działalnością górniczą
  W artykule omówiono podstawy formalno-prawne współdziałania organów nadzoru górniczego z organami ochrony środowiska w zakresie rekultywacji gruntów, na których w wyniku działalności górniczej nastąpiło niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni, a także zanieczyszczenie gleby i ziemi. Zaprezentowano też działalność górnictwa w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekształconych działalnością górniczą w latach 2015-2019.
 • Sejsmiczność górotworu w rejonach przygranicznych kopalń węgla kamiennego na tle lokalnych uwarunkowań geologiczno-górniczych
  Doświadczenia kopalń GZW wskazują, że elementem sprzyjającym generowaniu ponadprzeciętnej aktywności sejsmicznej są zaszłości eksploatacyjne, a wysoki stopień skrępowania wynikający z ich istnienia dotyczy wielu obszarów przygranicznych. Na przykładzie trzech rejonów eksploatacyjnych w sąsiedztwie granic obszarów górniczych, w artykule dokonano analizy zagrożenia sejsmicznego towarzyszącego prowadzeniu dziewięciu ścian. W ramach próby powiązania poziomu aktywności sejsmicznej z lokalnymi warunkami geologiczno-górniczymi, jako kryterium wykorzystano zmienność takich jej parametrów, jak: ogólna liczba i energia zjawisk, jednostkowy wskaźnik wydatku energetycznego, średnia energia i liczba zdarzeń przypadające na 1 m.b. postępu oraz średnia energia pojedynczego zjawiska sejsmicznego.
 • Modernizacja zasilania zakładu górniczego PGG. Oddział KWK „ROW” Ruch Marcel
  W artykule przedstawiono proces wprowadzania zmian techniczno-organizacyjnych mających na celu zmianę zasilania części macierzystej KWK „ROW” Ruch Marcel poprzez uruchomienie nowej rozdzielni 6 kV na poziomie 800. Podstawowymi przesłankami dla realizacji przedmiotowej inwestycji była konieczność zwiększenia mocy na poziomie 800 oraz poprawa bezpieczeństwa zakładu górniczego.
 • Górnicze inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Świat górników w dziecięcych bajkach
 • Fotograf z nieistniejącej wsi

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz