• Ogólne uwagi i doświadczenia z eksploatacji lin nośnych budowy zamkniętej
    W artykule przedstawiono doświadczenia z ponad czterdziestoletniej eksploatacji lin nośnych budowy zamkniętej w górniczych wyciągach szybowych z kołem pędnym Koepe i bębnowych. Przy dozwolonych parametrach prędkości, udźwigu i natężenia ruchu komplety lin eksploatowane w KGHM „Polska Miedź”, w wyciągach z kołem Koepe i maszynami wyciągowymi umieszczonymi na wieży pracowały po kilkanaście miesięcy. Wszystkie z nich odłożono wskutek pojawienia się deformacji typu „korkociąg” oraz licznych, drobnych wżerów korozyjnych i pojedynczych pęknięć drutów „Z” warstwy zewnętrznej. W wyniku badań zdeformowanych odcinków lin stwierdzono wysuszenie smaru pomiędzy zewnętrzną a leżącą poniżej warstwą drutów kształtowych, co spowodowało powstawanie ww. deformacji. Smarowania uzupełniające lin w warunkach ruchowych nie zdały egzaminu ze względu na: pracochłonność metody, niepełne dosmarowanie lin oraz obawę o uszkodzenie i wyplecenie drutu „Z”. W efekcie stwierdzono, że nie powinno się stosować lin budowy zamkniętej w urządzeniach wyciągowych o dużym natężeniu ruchu, ani w szybach wydechowych i mokrych o agresywnych wodach szybowych. W urządzeniach awaryjno-rewizyjnych o małym natężeniu ruchu, z maszynami bębnowymi umieszczonymi na zrębach szybów, również doszło do analogicznych deformacji omawianych lin. Wstępnej analizie poddano też warunki pracy lin budowy zamkniętej w górniczym wyciągu szybowym z kołem pędnym Koepe i maszyną wyciągową na zrębie szybu. W takim urządzeniu, z uwagi na przegięcia liny podczas przejazdu przez szyb, duże znaczenie ma natężenie ruchu. Dla danego urządzenia i lin budowy zamkniętej istnieje bowiem graniczna dobowa liczba cykli, po przekroczeniu której następuje przyspieszona degradacja lin. Jak się wydaje, liny nośne budowy zamkniętej należałoby poddawać badaniom przez rzeczoznawcę w aspekcie aktualnego stanu powłoki smarnej oraz przeprowadzać uzupełniające smarowanie lin. Tam, gdzie je stosowano, trwałość lin budowy zamkniętej sięgała bowiem 15-25 lat, a tam, gdzie go nie stosowano, 3,5-10 lat.
  • Przeprawa promowa w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Wieliczka”
    Artykuł opisuje przeprawę promową przez podziemne jezioro na międzypoziomie IIn-III Kazanów Kopalni Soli „Wieliczka”. Pierwotnie przeprawę prowadzono w komorze Przykos, a w 1834 r. przeniesiono ją do komory Piłsudskiego. Przeprawa po jeziorze solankowym jest dodatkową atrakcją turystyczną. Jezioro powstało w wyniku zalania solanką podpoziomowej części komory. Składa się z części zachodniej i wschodniej oraz łączącego je chodnika. Przeprawa wyposażona została w infrastrukturę umożliwiającą ruch turystyczny. Przystanie wykonano w formie drewnianych podestów widokowych wyposażonych w poręcze z bramkami umożliwiającymi dostęp na pokład przycumowanego promu. Podłogi podestów osadzona na rzędnej dopasowanej do wysokości burty promu. Po jeziorze porusza się prom „Hanna” zbudowanych z dwóch połączonych łodzi. Jego tor wodny wyznacza prostoliniowa prowadnica drewniana między przystaniami. Prom przewozi jednorazowo do 12 turystów. Przeprawa promowa realizowana jest ręcznie, za pomocą lasek pychowych. Na obu burtach promu umieszczono koła ratunkowe wraz z linkami ratowniczymi.
  • Ratownictwo górnicze na przykładzie firmy Exalo Drilling
    Celem artykułu jest przypomnienie przepisów i zasad organizacji ratownictwa górniczego w zakładach wykonujących roboty geologiczne. Firma Exalo Drilling, na przykładzie której przedstawiono organizację ratownictwa górniczego, wypracowała standardy mogący służyć jako przykład dobrze działającego i zorganizowanego ratownictwa. Organizacja szkoleń i kursów przeciwerupcyjnych w Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie dla osób kierownictwa i dozoru ruchu pozwala mieć nadzieję, że osoby wykonujące prace na wiertniach nie dopuszczą do erupcji, a ratownicy z Zakładowej Drużyny Ratownictwa Górniczego będą jedynie prowadzić i zabezpieczać prace profilaktyczne w zakładach górniczych.
  • Lit – metal przyszłości: do służby zdrowia po motoryzację
  • Wprowadził harmonijkę ustną na salony

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz