• Analiza źródeł stresu w zakładach górnictwa skalnego na podstawie badań ankietowych
    W artykule opisano rodzaje zagrożeń psychospołecznych i źródła stresu w miejscu pracy w odkrywkowych zakładach górniczych. Analizy zagadnienia dokonano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w odkrywkowych kopalniach górnictwa skalnego, stwierdzając, że ponad 70% ankietowanych odczuwa obciążenie psychiczne związane z pracą.
  • Doświadczenia dotyczące wyznaczenia pozycji punktu w wyrobisku odkrywkowym metodą kodową (odbiornik GIS) i fazową (odbiornik RTK) (Komunikat)
    W artykule przybliżono niektóre aspekty stosowania geodezyjnego sprzętu pomiarowego w bieżącej działalności OUG w Poznaniu. Zwrócono uwagę na specyfikę pomiaru w odkrywkowych wyrobiskach górniczych z uwzględnieniem prawidłowej lokalizacji pikiet, a także dokładność określenia położenia punktu. Porównano możliwości sprzętu GNSS jednoczęstotliwościowego kodowego i dwuczęstotliwościowego fazowego.
  • 160 metrów podziemnych atrakcji turystycznych – „Groty Nagórzyckie” wczoraj i dziś

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz