Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2021/05

 • Aktualności z kraju (2)
 • Rehabilitacja po koronawirusie nabiera tempa (3)
  Wywiad z prof. Janem Szczegielniakiem.
 • Osoby z niepełnosprawnościami a praca w zawodach medycznych (4)
  Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) rzadko łączy się z systemem ochrony zdrowia w kontekście podejmowania pracy. Nie pomagają temu niewątpliwie stereotypy na temat OzN, zgodnie z którymi ludzie tacy są postrzegani jako wycofani, pełni obaw, wywołujący raczej litość i chęć niesienia pomocy niż dający się traktować jako partnerzy własnych inicjatyw.
 • Pracownia Zagrożeń Biologicznych CIOP-PIB (6)
  • Zakres działalności naukowej
  • Internetowa baza wiedzy
  • Oferta badań komercyjnych
  • Oferowane rozwiązania patentowe
 • Krajowe biblioteki specjalistyczne w obszarze środowiska pracy (8)
  Zasoby bibliotek specjalistycznych mają węższy zakres tematyczny niż zbiory bibliotek o charakterze uniwersalnym. Personel bibliotek specjalistycznych podejmuje wysiłki, aby gromadząc zbiory, zaspokajać potrzeby określonej grupy użytkowników, m.in. pracowników naukowych, studentów oraz osób o sprecyzowanych zainteresowaniach.
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa (12)
  Dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa stanowią poważny problem w populacji osób pracujących. Są od wielu lat niezmiennie jedną z głównych przyczyn absencji chorobowej Polaków, generując ogrom kosztów związanych z rosnącymi wydatkami na opiekę zdrowotną i niezdolność do pracy. W artykule przedstawiono analizę piśmiennictwa dotyczącego skuteczności ćwiczeń ukierunkowanych na profilaktykę oraz leczenie dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa. Mając na uwadze również praktyczny aspekt, przygotowano zestawy ćwiczeń fizycznych dla osób uskarżających się na tego typu dolegliwości.
 • Charakterystyka emisji elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem nasobnych urządzeń działających w technologii Internetu Rzeczy (17)
  Internet Rzeczy (IoT) jest coraz powszechniej wykorzystywaną technologią w przemyśle, w tzw. inteligentnych miastach i domach czy w monitoringu stanu zdrowia. Artykuł prezentuje charakterystykę emisji elektromagnetycznych różnych technologii łączności bezprzewodowej wykorzystywanych w IoT. Przedstawiono w nim również kryteria i metody oceny zawodowych zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem takich urządzeń.
 • Ocena zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy (22)
  W artykule dokonano analizy potencjalnych zagrożeń wynikających z emisji promieniowania nadfioletowego oraz przedstawiono kryteria oceny ryzyka zawodowego dla przykładowych stanowisk pracy, na których występuje ekspozycja pracowników na promieniowanie UV.
 • 98 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia – nowe rozporządzenie
  • Inspektorzy ochrony radiologicznej – nowe rozporządzenia
  • Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe – zmiana rozporządzenia
  • Poprawki do Konwencji o pracy na morzu – oświadczenie rządowe
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy do przyznania emerytury pomostowej konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?
  • Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po osobie, która nie przystąpiła do OFE?
  • Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego?
  • Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz