• Aktualności z kraju (2)
 • Sztuczna inteligencja a bhp (3)
 • II Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” (4)
 • Tegoroczne trendy w branży bhp (6)
  Eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazali najważniejsze trendy w branży bhp na ten rok. Niektóre z nich, jak te związane z COVID-19, wcale nie zaskakują (w końcu wkraczamy właśnie w trzeci rok pandemii), inne są naturalnym następstwem trwającej pandemii, a jeszcze inne nasiliły się niemal z dnia na dzień.
 • Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa (8)
  Każdego roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ustanowiony i koordynowany przez Międzynarodową Organizację Pracy. W tym roku będzie on poświęcony kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy, a zwłaszcza zagadnieniom uczestnictwa pracowników i roli dialogu społecznego w tym procesie.
 • Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej (11)
  Jedną z podstawowych metod przeciwdziałania występowaniu nadmiernych obciążeń na stanowisku pracy są interwencje ergonomiczne. Celem artykułu jest przedstawienie strategii interwencyjnych, zapobiegających rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, w odniesieniu do stanowisk pracy biurowej. Zaprezentowano strategie pozwalające na optymalizację pozycji ciała podczas pracy oraz ograniczenie czasu pracy w pozycji siedzącej.
 • Pracownia Zagrożeń Chemicznych CIOP-PIB (16)
 • Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych (18)
  Celem badania przedstawionego w artykule była kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych. Badaniem objęto 500 kierowców autobusów z 52 różnych firm przewozowych. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowcy tych pojazdów nie stanowią jednorodnej grupy zawodowej pod kątem występujących zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy. Kierowcy autobusów miejskich mają wyższy poziom wymagań emocjonalnych i tempa pracy, różnią się także od kierowców autobusów dalekobieżnych pod względem warunków organizacji pracy oraz poziomami stresu i dobrostanu.
 • Polska jednym z europejskich liderów pod względem liczby nieskutkujących śmiercią urazów w miejscu pracy (23)
 • Jak radzić sobie ze stresem? (24)
  Jednym z wyzwań współczesnego świata jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Metody radzenia sobie ze stresem, które znamy i stosujemy, bywają zawodne. Często stres osiąga taki poziom, przy którym nie potrafimy już sobie z nim poradzić. Właśnie dlatego tak ważne jest nauczenie się – poprzez udział w odpowiednich treningach i interwencjach – skutecznych metod dbania o zdrowie psychiczne.
 • Nowoczesne technologie w aktywizacji zawodowej OzN (27)
  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wraz z Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON” zainicjowały cykl spotkań online „Zatrudniam, bo warto, pracuję, bo warto”. Tematem pierwszego spotkania, które odbyło się 25 lutego br., był rozwój technologii na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami (OzN).
 • Dlaczego szkolenia bhp są… ekscytujące? (28)
 • Obradowała Rada Ochrony pracy przy Sejmie RP
  • Potrzeba zdefiniowania i prawnego uregulowania nowych form pracy (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki – zmiana rozporządzenia
  • Przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze – nowe rozporządzenie
  • Przekazanie niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie są zasady wypłaty tzw. emerytury kapitałowej?
  • Czy osoby zamierzające przejść na emeryturę w czerwcu obejmą nowe, korzystne zasady waloryzowania składek emerytalnych?
  • Co powinna zrobić osoba, której zmarł małżonek, aby uzyskać rentę rodzinną?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz