• Aktualności z kraju (2)
 • COP27 – szczyt klimatyczny ONZ, Egipt 1-18 listopada 2022 r. (3)
 • Czy polskie firmy są gotowe na czterodniowy tydzień pracy? (4)
  System skróconego tygodnia pracy – z pięciu do czterech dni – zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników na całym świecie. Jak ten pomysł jest odbierany przez przedsiębiorców i pracowników w Polsce?
 • Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca zatrudniający ukraińskiego obywatela z niepełnosprawnością? (5)
  Od 24 lutego 2022 r., gdy rozpoczęły się działania wojenne za naszą wschodnią granicą, bardzo wielu uchodźców z Ukrainy znalazło w Polsce schronienie przed rosyjską agresją. Głównie są to kobiety z małymi dziećmi, ale także osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Osoby z tej ostatniej grupy są całkowicie niezdolne do służby wojskowej, jednak to nie oznacza niezdolności do pracy. Polskie firmy, które zdecydują się na zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnościami z Ukrainy, mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach kilku programów pomocowych.
 • Nieszablonowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa w działalności Sieci Ekspertów ds. BHP (6)
  Poprawa warunków pracy i zdrowia pracowników wymaga podejmowania wielu interdyscyplinarnych działań zarówno na poziomie rozwiązań prawnych w skali międzynarodowej i krajowej, jak i działań praktycznych w skali branży czy też pojedynczego przedsiębiorstwa. Taki cel przyświeca Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, do której należą osoby wspierające firmy w zakresie bhp, dzielące się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.
 • Nowe formy pracy – ich charakterystyka oraz związki z dobrostanem osób pracujących (10)
  Tempo ewolucji środowiska pracy zwiększa się – również pod względem form zatrudnienia. Zmiany te sprawiają, że współczesna definicja „pracy” odbiega coraz bardziej od tradycyjnej. W artykule omówiono różne koncepcje nowych form pracy, ich występowanie w ramach polskiego rynku pracy oraz możliwe skutki w kontekście psychospołecznych warunków pracy, dla zdrowia i samopoczucia osób pracujących.
 • Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego osób wykonujących inspekcje ręcznych gaśnic pożarowych (15)
  Podstawowym celem posiadanie sprzętu gaśniczego jest możliwość wykorzystania go zawsze i wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, co wiąże się z koniecznością stałego utrzymywania go w nienagannym stanie technicznym. Prawidłowa inspekcja tego sprzętu składa się z kilku czynności i wymaga m.in. podnoszenia gaśnic ważących od kilku do kilkunastu kilogramów. Do tej pory osoba wykonująca inspekcje była zmuszona do podniesienia gaśnicy z podłoża, następnie – do podniesienia jej na wysokość głowy i obrócenia w taki sposób, aby móc sprawdzić, czy gaśnica nie jest uszkodzona od spodu. Wymaga to użycia znacznej siły fizycznej i obciąża kręgosłup pracownika, a tym samym zmniejsza efektywność oraz dokładność pomiarów podczas wykonywania tego zadania.
 • Badania wpływu zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej na stan psychofizyczny człowieka (20)
  Integracja mikroelektroniki i elektroniki noszonej ze środkami ochrony indywidualnej, w tym z odzieżą ochronną, z jednej strony sprawia, że można uzyskać zupełnie nowe funkcje tych środków, jednak z drugiej strony niewłaściwe ich zaprojektowanie może być potencjalnym źródłem zagrożenia dla użytkownika, np. przez spowodowanie nadmiernego obciążenia psychofizycznego. Z tego względu niezbędne jest badanie odzieży ochronnej wyposażonej w elektronikę noszoną pod kątem jej wpływu na obciążenie psychologiczne człowieka.
 • Bezpieczna praca w dobie pandemii (26)
  Przez ostatnie dwa lata mierzyliśmy się z wyzywaniem, jakim jest pandemia COVID-19, lecz mimo maseczek na twarzach i zachowywania fizycznego dystansu staraliśmy się żyć i pracować tak jak wcześniej. Niestety do tej pory nie udało się jeszcze wyeliminować wirusa SARS-CoV-2, więc przyzwyczajamy się do życia w jego cieniu i modyfikujemy swoje zachowania – również w pracy. Analiza wyników badania rynku środków ochrony indywidualnej i masek medycznych pozwala określić, jak po wybuchu pandemii zmieniło się podejście przedsiębiorstw do kwestii ochrony pracowników.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • O strategii zapobiegania wybuchom w strefach zagrożenia (29)
   Uczestnicy ostatniego spotkania Rady Ochrony Pracy rozmawiali o zagrożeniach związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle, górnictwie i rolnictwie oraz o związanych z tym koniecznych zmianach legislacyjnych dotyczących zapewnienia przez pracodawców warunków bhp.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – zmiana rozporządzenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych – zmiana rozporządzenia
  • Wykaz dokumentów publicznych – zmiana rozporządzenia
  • Postępowanie w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie działania należy podjąć w przypadku ubiegania się o rentę?
  • Jakie świadczenie rentowe po osobie zmarłej przysługuje uprawnionym członkom rodziny, a zwłaszcza rodzeństwu?
  • Czy możliwe jest ubieganie się o rentę rodzinną po śmierci ojca (syn ma 20 lat)
  • Czy zmiany w zakresie PIT dotyczą również emerytów i rencistów?
  • Czy przy ustalaniu emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych weźmie pod uwagę zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić okresy wykonywania pracy?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz