• Aktualności z kraju (2)
 • Nuda mi nie grozi. Rozmowa z Elżbietą Bożejewicz, prezeską Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w latach 2015-2023 (4)
 • Pracownicy zmieniają pracę dla wyższej pensji i dostrzegają nierówności na tle płci i wieku (6)
  Utrzymująca się wysoka inflacja nie pozostaje bez wpływu na polski rynek pracy. W obliczu rosnących kosztów utrzymania Polacy coraz częściej zmieniają pracodawcę w poszukiwaniu wyższych zarobków. I choć wynagrodzenie jest wciąż zdecydowanie najsilniejszą motywacją do zmiany firmy, to jednocześnie ponad połowa zatrudnionych podkreśla, że wysoko ceni sobie w pracy równe traktowanie. Nierówności w firmach są najczęściej dostrzegane na tle płci i wieku.
 • Wnioski z raportu „Tech Trends 2023” (9)
  Rosnące uzależnienie od technologii wymaga od firm nowego podejścia do pracowników, bezpieczeństwa oraz aktualizacji starzejących się systemów IT. W tej sytuacji kluczowa staje się m.in. elastyczność pracowników.
 • Quiet quiting, czyli zmierzch kultu pracy (10)
  Quiet quiting czy quiet dumping to dosyć nowe pojęcia, oznaczające cichą rezygnację (ciche porzucenie) i odnoszące się do trendu, który w ostatnim czasie stał się bardzo popularny wśród pracowników – zwłaszcza wśród osób z pokolenia Z oraz młodszych millenialsów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Czy pracodawcy mogą sobie pozwolić na ignorowanie tego zjawiska, czy raczej powinni się obawiać?
 • Popularne gry wideo rozwijają umiejętności zawodowe i pomagają w rekrutacji pracowników (12)
  Samomotywacją, zdolności przywódcze, umiejętność podejmowania decyzji, praca zespołowa – w kształtowaniu tych przydatnych w życiu zawodowym cech mogą pomagać gry. Tak wynika z badań prowadzonych przez Randstad. Dla pracodawców, którzy mierzą się z wyzwaniami dotyczącymi zapewnienia wykwalifikowanej kadry, gry stają się także sposobem dotarcia do kandydatów o odpowiednich kompetencjach.
 • Aplikacja Time4Mask wspomagająca dobór sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem i monitorowanie czasu jego stosowania (13)
  W artykule przedstawiono opracowaną w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym aplikację Time4Mask, wspomagającą dobór sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem i pozwalającą na monitorowanie czasu stosowania tego sprzętu w wybranych środowiskach pracy (np. hodowli zwierząt, oczyszczalniach ścieków, sortowniach odpadów). Syntetycznie opisano podstawowe funkcjonalności aplikacji, w tym możliwość wizualizacji treści o charakterze szkoleniowym. Przedstawiono zwłaszcza metodą „krok po kroku”, działanie aplikacji w wersji mobilnej – na urządzeniach z systemami iOS i Android.
 • Model odzieży ciepłochronnej z funkcją termoregulacji, wykorzystującej aerożel i materiały przemiany fazowej (PCM) – badania wstępne (21)
  Dobór odzieży ciepłochronnej dla pracowników, którzy wykonują czynności o różnym wydatku energetycznym lub są narażeni na znaczne zmiany temperatury podczas pracy, stanowi istotnym problem. Aby ograniczyć obciążenie cieplne pracowników oraz poprawić ergonomię odzieży, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano model innowacyjnej kurtki ciepłochronnej z dodatkiem wysokoizolacyjnego, lekkiego aerożelu oraz PCM. Opracowaną odzież oceniano pod względem ciepłochronności (izolacji cieplnej) oraz efektywności chłodzenia na podstawie wyników badań gęstości strumienia ciepła z manekina termicznego.
 • 104 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej – zmiana rozporządzenia
  • Wymagania kwalifikacyjne oraz szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej – zmiana rozporządzenia
  • Dokumentacja pracownicza – zmiana rozporządzenia
  • Świadectwo pracy – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jak wpływa na wysokość emerytury nowa tablica trwania życia?
  • Czy to prawda, że zmieniły się kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS?
  • Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego po ostatniej nowelizacji przepisów?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz