• Aktualności z kraju (2)
 • Łączy nas nauka (3)
  W dniach 3-5 czerwca na terenie Politechniki Warszawskiej oraz w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbył się kongres „Nauka dla Społeczeństwa”, na którym zaprezentowało się niemal 60 instytutów naukowych i badawczych oraz ośrodków edukacyjnych. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych panelach eksperckich i wykładach, zapoznać się z osiągnięciami poszczególnych instytucji, obejrzeć wystawy tematyczne, skorzystać z bezpłatnych badań, porad i konsultacji.
 • Pierwsza edycja kongresu „Inclu(vi)sion” (4)
  W dniu 10 maja 2023 r. w Warszawie odbył się kongres „Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Była to pierwsza edycja tego wydarzenia, a miało ono zainicjować dyskusję na temat tego, jak sprawić, by firmy częściej i chętniej zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami na różnorodnych stanowiskach. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i trzeciego sektora.
 • Kampania „Serca do pracy" (6)
 • Ponad szklanym sufitem (8)
  Są dobrze wykształcone, pewne siebie, konsekwentne i zorientowane na cel. Mają rozbudowane kompetencje miękkie, które ułatwiają pracę w inkluzyjnych zespołach oraz efektywne zarządzanie. Sprawnie łączą obowiązki zawodowe z prywatnymi. Słowem: Polki powoli rozbijają szklany sufit.
 • Neuronauka w służbie rozwoju kompetencji (10)
  Platforma NanoLearingowa Seewidely.com ma szansę odmienić podejście do procesu podnoszenia kompetencji pracowników. Twórcy tego rozwiązania zostali docenieni przez jurorów konkursu HR TECH CHANGER 2023, zorganizowanym przez Polskie Forum HR w partnerstwie z Pracuj Ventures.
 • Coraz więcej pracodawców oferuje benefity w postaci… wolnego czasu (11)
  Dawne rygory panujące w miejscach pracy powoli odchodzą w zapomnienie. Elastyczne godziny wykonywania obowiązków służbowych stają się coraz bardziej powszechne, możliwość pracy zdalnej znalazła umocowanie w Kodeksie pracy, a w przestrzeni publicznej głośno się mówi o czterodniowym tygodniu pracy. Pracodawcy, zwłaszcza ci, którzy muszą konkurować na rynku o talenty, prześcigają się w proponowanych benefitach. W oferowanych udogodnieniach coraz więcej miejsca zajmuje dodatkowy wolny czas.
 • Pracodawca może sprawdzić, czy promieniowanie optyczne emitowane przez wyświetlacze urządzeń VR i AR jest bezpieczne dla zdrowia pracowników (12)
  W ostatnich latach bardzo szybko rośnie popularność urządzeń rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). Znajdują one coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach – w przemyśle, medycynie, architekturze czy edukacji. Dlatego naukowca z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) pochylili się nad problemem wpływu tych urządzeń na ludzkie zdrowie. Opracowali metodę badania urządzeń VR i AR, która pozwala ocenić bezpieczeństwo ich użytkowania pod względem ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez wyświetlacze.
 • Europejskie firmy deklarują pomoc w ekonomicznej integracji ukraińskich uchodźców (13)
  Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych co minutę 20 osób zostawia wszystko, by uciec przed wojną, prześladowaniami lub terrorem.
 • Komu w drogę – temu termoelektryczność. Rozmowa z prof. hab. inż. Krzysztofem Wojciechowskim z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (14)
 • Rola ćwiczeń oddechowych w regulacji poziomu stresu i nastroju – przegląd badań (16)
  W artykule zaprezentowano związek pomiędzy regularnym praktykowaniem powolnego oddychania (tytułowych ćwiczeń oddechowych) a nastrojem i poziomem stresu, a także bezpośrednie efekty, jakie przynosi wykonanie kilkuminutowego ćwiczenia polegającego na spowolnieniu tempa oddechu. Wyjaśniono, czym są ćwiczenia oddechowe, oraz omówiono wyniki różnych badań dotyczących powolnego oddechu i jego wpływu na nastrój człowieka. Wiele z tych badań ujawnia, że odpowiednie ćwiczenia oddechowe przyczyniają się do poprawy nastroju i samopoczucia oraz spadku objawów napięcia i lęku, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy, w tym na wzrost jego efektywności i satysfakcji z pracy. Z punktu widzenia firmy oznacza to z kolei mniejsze koszty wynikające z błędów popełnianych przez pracowników.
 • Warunki pracy platformowej według wybranych ogólnoeuropejskich badań kwestionariuszowych (20)
  Wśród badań kwestionariuszowych dostarczających informacji na temat warunków pracy platformowej w Unii Europejskiej na uwagę zasługują przede wszystkim: badanie COLLEEM, przeprowadzone w latach 2017-2018 przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w partnerstwie z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, oraz badanie EIGE, przeprowadzone w 2020 r. przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. W artykule przedstawiono sposób realizacji tych badań, ich zakres przedmiotowy w odniesieniu do warunków pracy platformowej oraz przykłady uzyskanych ocen tych warunków.
 • Wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych – przykłady (25)
  Proces wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 oznacza zmiany nie tylko o charakterze technologicznym, lecz także dotyczące organizacji pracy. Wśród działań wspierających skuteczną transformację wymienia się m.in. elementy związane z kulturą organizacji czy zapewnieniem odpowiednich warunków pracownikom.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Trzy wystąpienia o pracy zdalnej (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Działalność gospodarcza związana z materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – zmiana rozporządzenia
  • Badania funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej na zawartość w organizmie alkoholu – rozporządzenie
  • Czas służby policjantów – zmiana rozporządzenia
  • Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – rozporządzenie
  • Wzór skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej na badania medycyny pracy - rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czym jest niezrealizowane świadczenie z ZUS i kto może się o nie starać?
  • Czy kobieta, która pobiera emeryturę i ukończy 65 lat, może mieć to świadczenie korzystnie przeliczone?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz