• Aktualności z kraju (2)
 • Konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle IV” (28-29 września 2023 r., Wrocław) (3)
  O ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa należy dbać nie tylko w kontekście nowych regulacji i technologii. Na bezpieczeństwo wpływają również zagrożenia psychospołeczne oraz zaangażowanie najwyższego kierownictwa czy utrzymania ruchu. Nie należy też zapominać o rosnących oczekiwaniach wobec działu HR, dotyczących promowania bezpieczeństwa, a także o takich obszarach, jak ESG, czy zrównoważony rozwój.
 • Fire&Security Expo 2023 (28 lipca 2023 r., Warszawa) (4)
  Po dwuletniej przerwie kongres FIre&Security Expo powrócił na warszawski stadion PGE Narodowy. Tym razem organizatorzy powitali gości wydarzenia hasłem „Praktycy dla praktyków!” i tradycyjnie zadbali o bogaty program imprezy. Jej patronem honorowym był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Bezpieczne korzystanie ze służbowego samochodu (5)
  Przy okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy, który obchodziliśmy 25 lipca, warto przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa pracowników używających samochodów przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.
 • Pracownicy z Ukrainy doceniają warunki zatrudnienia w Polsce (6)
  Aż 94% obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, jest zadowolonych z aktualnych warunków zatrudnienia, a ponad połowa wiąże także swą przyszłość zawodową z naszym krajem. Jednocześnie oczekiwania ukraińskich pracowników wobec firm różnią się w zależności od tego, czy przybyli do Polski przed wybuchem wojny w lutym 2022 r., czy już po – takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez Randstad we współpracy z pracownią SW Research.
 • Rozwój sztucznej inteligencji nie wpływa na plany pracownicze polskich firm (8)
  W ostatnim czasie przybiera na sile dyskusja na temat rozwoju narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) oraz ich wpływu na rynek pracy. Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinie na zlecenie EY Polska wskazuje jednak, że polskie firmy są dalekie od podejmowania kluczowych decyzji w zakresie planów pracowniczych.
 • Instalacje klimatyzacyjne – źródło mikrobiologicznego skażenia powietrza w samochodowych środkach transportu (10)
  Szacuje się, że na świecie ulicami i drogami porusza się ponad miliard samochodów osobowych. Klimatyzacja w samochodzie = komfort kierowcy i pasażerów.
 • Konkurs o Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (11)
  Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości organizuje konkurs o Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości. Tematem tegorocznej edycji jest zapobieganie handlowi ludźmi w celu wyzysku w pracy lub wyzysku innego rodzaju.
 • Bezpieczeństwo pracy w gospodarce cyfrowej w ujęciu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (12)
  Transformacja cyfrowa jest siłą napędową biznesu oraz życia codziennego i wprowadza w tych sferach radykalne zmiany. Firmy i organizacje, które stawiają technologię w centrum zainteresowania i dziś są pionierami, w przyszłości prawdopodobnie będą liderami w swoich obszarach biznesowych. To właśnie na tym etapie rozwoju należy zwracać szczególną uwagę na fakt, że równorzędnym elementem tych procesów jest i będzie człowiek – jego praca, kreatywność i zaangażowanie.
 • Ocena skuteczności filtracji półmasek filtrujących wobec nanoaerozolu zredukowanego tlenku grafenu (17)
  W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności filtracji półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3 wobec nanocząstek zredukowanego tlenku grafenu. Sprzęt ochrony układu oddechowego został wybrany spośród wielu produktów powszechnie dostępnych na rynku.
 • Narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do pracy – zasady wyznaczania kwalifikatorów ICF (22)
  Ocena zdolności do wykonywania pracy jest bardzo istotnym elementem w aspekcie powrotu do życia zawodowego osoby po chorobie lub wypadku czy osoby z niepełnosprawnością. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące opracowanych narzędzi do oceny funkcjonalnej zdolności do pracy oraz normy kwalifikacyjne, które umożliwiają m.in. wyznaczenie kwalifikatorów ICF na podstawie badań wykonywanych za pomocą tych norm i narzędzi. Opracowane normy są udostępniane bez dodatkowych opłat i pozwalają na szerokie zastosowanie wspomnianych narzędzi ze względu na niskie koszty ich wykonania.
 • Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Projekty i rozwiązania nagrodzone w 2022 r. (26)
  Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (w tym szczególnie czynniki rakotwórcze) oraz możliwości psychofizycznych pracowników (w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (29)
  • O działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r.
   W dniu 4 lipca 2023 r. w czasie posiedzenia Rady Ochrony Pracy zaprezentowano sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w 2022 r. Podsumowano m.in. przeprowadzone kontrole oraz działania prewencyjno-promocyjne.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
  • Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa – zmiana rozporządzenia
  • Wykaz prac wzbronionych młodocianym – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jak wygląda kwestia zamiany renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę?
  • Komu przysługują krótkookresowe renty na przystosowanie do nowego zawodu?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz