• Aktualności z kraju (2)
 • Budownictwo XXI wieku: podsumowanie 32 edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy (4)
 • Z dziejów pracy (8)
  Praca jako celowa wymiana czasu i energii za konkretne korzyści, zjawisko definiujące obecnie całe życie człowieka, to sprawa zarazem bardzo stara i bardzo młoda, nieraz radykalnie zmieniająca oblicze.
 • Zasady ubezpieczania pracowników wykonujących pracę zdalną w kilku państwach członkowskich (11)
  Od 1 lipca Polskę obowiązuje międzyinstytucjonalne porozumienie ramowe, określające zasady ustalania właściwego ustawodawstwa w przypadku transgranicznej pracy zdalnej. Łatwiej będzie ustalić, gdzie ma być ubezpieczony pracownik wykonujący pracę zdalną w kilku państwach.
 • Co decyduje o atrakcyjności pracodawcy (12)
  Dobre wynagrodzenie i benefity otwierają listę czynników, które najsilniej decydują o wyborze pracodawcy w 2023 r. Tak odpowiedziało aż 73% osób w tegorocznej edycji badania Randstad Employer Brand Research. Na drugim miejscu znalazła się natomiast przyjazna atmosfera pracy – 64% wskazań. Podium zamyka stabilność zatrudnienia, na którą wskazało 62% badanych.
 • Wady i zalety pracy platformowej i freelancingu. Wskazówki dla osób pracujących w ramach nowych form pracy (14)
  Rynek pracy nieustannie ewoluuje wraz z rozwojem gospodarek i technologii. Nowe możliwości zakupu usług i produktów przez klientów – związane chociażby z powstawaniem i funkcjonowaniem aplikacji mobilnych – sprawiają, że wykształcają się nowe strategie aktywności zawodowej. Ich przykładami mogą być praca platformowa oraz freelancing, które charakteryzują się wysoką elastycznością w świadczeniu usług, ale także niepewnością zatrudnienia i prekaryjnymi warunkami pracy. W artykule scharakteryzowano grupy zawodowe osób wykonujących pracę platformową i pracujących jako niezależni specjaliści (freelancerzy), zaprezentowano wyniki badań z zakresu prekaryjności oraz psychospołecznych warunków pracy i jakości życia tych osób, a także podano wskazówki dla tych, którzy pracują w ramach nowych form pracy.
 • Ochrona wzroku w miejscu pracy: wymagania i aspekty praktyczne dotyczące okularów przeciwsłonecznych w kontekście zastosowań zawodowych (19)
  W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem okularów przeciwsłonecznych podczas wykonywania czynności zawodowych. Przeanalizowano podstawowe funkcje takich okularów oraz parametry charakteryzujące stosowane w nich filtry ochronne, zwłaszcza w zakresie interpretacji widmowej charakterystyki przepuszczania promieniowania optycznego. Przedstawiono wymagania techniczne stawiane takim okularom na podstawie aktualnej normy PN-EN ISO 16321-1:2022-10. Przytoczono argumenty za używaniem okularów przeciwsłonecznych, w których zastosowano filtry zapobiegające zjawisku olśnienia, które w skrajnych przypadkach bywa przyczyną sytuacji niebezpiecznych (kolizji drogowych, upadków z wysokości). Ponadto wyjaśniono różnice między okularami przeciwsłonecznymi do użytku zawodowego i codziennego oraz podano wskazówki dotyczące wyboru okularów przeciwsłonecznych spełniających wszystkie wymagania bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewniających wygodę użytkowania. Celem artykułu jest pokazanie, jak odpowiednie okulary przeciwsłoneczne mogą się przyczynić do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.
 • 105 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
  Podczas 105 posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (dalej: Międzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN), które odbyło się 26 czerwca 2023 r., rozpatrywano propozycję wartości dopuszczalnego stężenia dla włóknistego węglika krzemu (frakcji wdychalnej, włókien respirabilnych).
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Izbie Wyższej Rzeczypospolitej Polskiej
  • Edukacja w zakresie bhp podstawą budowania kultury bezpieczeństwa (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Delegowanie kierowców w transporcie drogowym – ustawa
  • Ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę rolniczą?
  • Czym jest emerytura honorowa i jak otrzymać takie świadczenie?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz