• Aktualności z kraju (2)
 • Znamy zwycięzców XX edycji ogólnopolskiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (3)
 • Statuetka Klucz sukcesu dla Agnieszki Gajek (5)
 • Najnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle (7)
  Koniec września niezmiennie już kojarzy się wielu osobom z obszaru bhp z konferencją Bezpieczeństwo w Przemyśle. Nieustanne podnoszenie standardów bezpieczeństwa wymaga aktualnej wiedzy z wielu dziedzin, znajomości najnowszych narzędzi oraz wymiany doświadczeń. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie uczestnictwem w konferencji.
 • Połączenie praktyki z nauką gwarancją wysokiej kultury bezpieczeństwa. Rozmowa z dr inż. Józefem Witczakiem, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSPS BHP) (8)
 • Bhp w służbie środowisku (10)
  Branża bhp stale się zmienia, podążając za trendami na globalnym rynku pracy, a badania nad bezpieczeństwem pracownika prowadzą do kolejnych innowacji zapewniających skuteczniejszą ochronę jego zdrowia i życia. Jednocześnie coraz ważniejszym trendem w tej dziedzinie jest dbałość o środowisko naturalne i wspólne zasoby.
 • Czas na rewizję strategii międzynarodowej mobilności pracowników (13)
 • Superwizja – daj sobie prawo do rozwoju (14)
  Ostatnio w wielu miejscach pracy (ale nie tylko) coraz popularniejsze stają się superwizje, które są jedną z form wsparcia pracowników w wykonywaniu ich obowiązków. Spotkania z superwizorem wnoszą wiele dobrego, często są szansą na rozwiązanie bieżących problemów natury zawodowej. W artykule wyjaśniono, na czym polega superwizja i jakie przynosi korzyści z perspektywy naukowca i wykładowcy akademickiego.
 • Stanowisko szkoleniowe z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości do symulacji pracy na wysokości (18)
  W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania technologii rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, a ponadto opisano opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym autorskie stanowisko szkoleniowe, zintegrowane z aplikacją przeznaczoną do prowadzenia tego typu szkoleń. Umożliwia ono symulację pracy na wysokości na wybranych stanowiskach pracy, w różnych warunkach atmosferycznych oraz z uwzględnieniem elementów doboru sprzętu ochronnego i roboczego. Aplikacja została przygotowana w środowisku Unity 3D na podstawie scenariuszy opracowanych przez autorów artykułu.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ciężkości wypadku przy pracy na podstawie analizy danych statystycznych (24)
  Artykuł przedstawia sposób wykorzystania metod analizy danych statystycznych, rejestrowanych w ogólnokrajowych bazach, dotyczących wypadków przy pracy i osób pracujących. Wyniki takiej analizy mogą służyć do określania prawdopodobieństwa wystąpienia i ciężkości wypadku przy pracy w poszczególnych grupach pracowników, zdefiniowanych na podstawie cech tych pracowników.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • O emeryturach pomostowych (29)
   Tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 19 września 2023 r. były zagadnienia dotyczące emerytur pomostowych. Materiały zaprezentowali przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – zmiana rozporządzenia
  • Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmiana rozporządzenia
  • Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie – zmiana rozporządzenia
  • Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy praktyki zawodowe, które odbywa sią w czasie nauki w szkole zawodowej, uwzględnia się w stażu pracy wymaganym do przyznania emerytury pomostowej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz