• Temat numeru
  • Na czym polega profilaktyka zatruć chemicznych i biologicznych zagrożeń zawodowych
   Zatrucia zawodowe są na ogół przewlekła. Powstają na skutek wchłaniania niewielkich dawek chemikaliów, choć mogą być także powodowane przez szkodliwe czynniki biologiczne.
 • Warunki pracy
  • Jakie zagrożenia występują na stanowisku rzeźnika
   Rzeźnik zajmuje się ubojem zwierząt i obróbką mięsa, a także jego przetwarzaniem w celu uzyskania półproduktów oraz gotowych wyrobów. Pracuje w niesprzyjających warunkach środowiskowych i związanych z obsługą niebezpiecznych maszyn i urządzeń. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny charakteryzować się wysoką sprawnością fizyczną, psychofizyczną i dużą wytrzymałością oraz znać zasady i metody bezpiecznego wykonywania pracy. Rzeźnik z racji wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele zagrożeń zawodowych.
  • W jaki sposób bezpiecznie usuwać wyroby zawierające azbest
   Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest musi być prowadzone w sposób nienarażający zdrowia osób wykonujących te prace, a także mieszkańców i otoczenia. Istotne zatem jest właściwe przeszkolenie pracownika zatrudnionego na tym stanowisku, a dużego znaczenia nabiera tutaj przypomnienie i uaktualnienie pracownikowi wiedzy w zakresie zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy pracach związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Czy pracodawca może samodzielnie wykonywać ocenę narażenia zawodowego
   Oceny narażenia zawodowego pracownika, potrzebnego do ustalenia zachorowania na chorobę zawodową, w żadnym wypadku nie może sporządzać pracodawca, a organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie ustalenia choroby zawodowej nie wolno zlecać pracodawcy opracowania takiej oceny w jakiejkolwiek formie.

BHP w firmie - cały wykaz